Αέρια του Θερμοκηπίου

Άρθρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Σε μορφή ξηρού πάγου (dry ice) το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται σε διαδικασίες καθαρισμού. Εξαλείφει την ανάγκη για την χρήση επιβλαβών διαλυτών που μπορεί να φθείρουν ή και να διαβρώσουν τις καθαριζόμενες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία μετάλλων για την ενίσχυση της σκληρότητας των καλουπιών χύτευσης και ως μέσο συγκόλλησης για την αντιοξειδωτική προστασία των […]

Το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας αερίων εκπομπών

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παραμείνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης (ETS) τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης διαπραγμάτευσης από το 2013-2020. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας την Τετάρτη. Η κατάσταση της συμμετοχής της Βρετανίας στο καθεστώς μετά την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2019 ήταν μέχρι σήμερα ασαφής.

Η υπουργός Ενέργειας και Καθαρής Ανάπτυξης κ. Claire Perry δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί επίσημα, αλλά η κυβέρνηση ήθελε να διασφαλίσει τις εταιρείες που καλύπτονται από το σχέδιο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία είναι ο δεύτερη  μεγαλύτερη χώρα σε  εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη.  Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η βιομηχανία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών δικαιωμάτων εκπομπής (EUA) στο ETS. Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας εκπομπών του θερμοκηπίου, οι επιχειρήσεις αυτές χρεώνονται  για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκπέμπουν στο πλαίσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εταιρείες αυτές ζήτησαν από τη Βρετανική κυβέρνηση να παραμείνει η χώρα στο σύστημα έως το τέλος της τρέχουσας φάσης διαπραγμάτευσης για την αποφυγή διαταραχών. Ωστόσο η θέση των εταιρειών δεν είναι ομόφωνη για το αν η Βρετανία θα πρέπει να παραμείνει στο σύστημα και μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Σύστημα εμπορίας εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο – Δεσμεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο  κ. Perry δήλωσε  ότι η Βρετανία έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει μια τιμή για τον άνθρακα ως μέσο μείωσης των εκπομπών.  Ωστόσο θα χρησιμοποιήσει την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσο πίεσης  για να «εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να διερευνήσει  αν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες» για να το επιτύχει αυτό.

Οι κανόνες του συστήματος εμπορίας αερίων εκπομπών  ETS καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολούθως επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να είναι πολιτικά δύσκολο για το Ηνωμένο Βασίλειο να δικαιολογηθεί η παραμονή της χώρας στο σύστημα.

Η Βρετανία έχει νομικά δεσμευτικό στόχο να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου κατά 80% από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050. Συμπεριλαμβάνονται τα παραγόμενα από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα,

Πηγή προέλευσης: World Energy News magazine, by Susanna Twidale

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή Doha