Άρθρα

Το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας αερίων εκπομπών

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παραμείνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης (ETS) τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης…
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
Καύσιμα - Πετρελαιοειδή

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας…