Εκδηλώσεις

Sustainable District Energy Conference 2019

Sustainable District Energy Conference 2019

Sustainable District Energy Conference 2019

Το συνέδριο 1st Sustainable District Energy Conference 2019 πραγματοποιείται από τις 23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2019 στο Reykjavik της Ισλανδίας.  Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει  μια εικόνα των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς:

  • Ενεργειακή ασφάλεια
  • Επίπεδο εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου
  • Βελτίωση της Ποιότητας ζωής
  • Μείωση του κόστους θέρμανσης

Στο νέο πλαίσιο που θέτει η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχουν αναλάβει.   Ο τομέας οικιακής και βιομηχανικής θέρμανσης και ψύξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση   αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον σκοπό αυτό.  Σήμερα σημετέχει με ποσοστό ~ 51%  στην τελική κατανάλωση της ΕΕ.  Για τον λόγο αυτό αποτελεί κύριο πεδίο ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή επιτροπή   η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τον τομέα αυτό.

Η θέρμανση χώρων  αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου αυτού.  Με την μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερμία και τα ηλιοθερμικά συστήματα,  οι εκπομπές CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά.

Η περίπτωση της Ισλανδίας είναι χαρακτηριστική.  Ο τρόπος με τον οποίο η χώρα πραγματοποίησε την μετάβση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παρουσιαστεί ως παράδειγμα αναφοράς. Η πρακτική της μετάβασης που ακολουθήθηκε μπορεί να υιοθετηθεί για παρόμοιες ενεργειακές μεταβάσεις σε όλη την Ευρώπη και ευρύτερα. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί επίσης στον ρόλο της καινοτομίας σε τέτοιες μεταβάσεις.

Το Sustainable District Energy Conference 2019 θα προσφέρει μια γεμάτη ατζέντα με έως και έξι εργαστήρια και οκτώ συνεδριάσεις. Συνολικά αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 50 ομιλητές και καθηγητές στην εκδήλωσή.

 

39th Euroheat & Power Congress

39th Euroheat & Power Congress

39th Euroheat & Power Congress

Το ετήσιο συνέδριο 39th Euroheat & Power Congress οργανώνεται από την Euroheat & Power. Θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως και τις 8 Μαϊου 2019 στην Νάντη της Γαλλίας.  Η θεματολογία του επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν με την κατανεμημένα  ενέργεια καθώς και την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Παρέχει ένα μοναδικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της γνώσης για σημαντικά θέματα που έχουν σημασία για τον τομέα της κατανεμημένης ενέργειας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλυση των ζητημάτων γίνεται τόσο από την τεχνική όσο και από την επιχειρηματική – οικονομική προσέγγιση των θεμάτων.

Παράλληλα θα παρουσιασθούν  οι νέες τεχνολογικές  εξελίξεις, η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σήμερα καθώς και οι τελευταίες επιχειρησιακές εμπειρίες και τα νέα αποτελέσματα της έρευνας.

Συμμετοχή για παρουσίαση στο συνέδριο 39th Euroheat & Power Congress

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει τις πρότασεις του για παρουσίαση στο συνέδριο μέχρι τις 15/12/2018Εάν υποβάλετε την ιδέα σας πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 2018, θα λάβετε την ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης μέχρι  τις 31 Ιανουαρίου.

Αν η πρόταση σας υποβληθεί  μετά την 15η Δεκεμβρίου 2018, θα λάβετε την ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης εντός 6 εβδομάδων.

Εγγραφή στο συνέδριο

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Μπορούν να συμμετέχουν: 

  • άτομα,
  • φορείς ή οργανισμοί,
  • εμπειρογνώμονες ή ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες.

Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερης σημασίας σε εκπροσώπους δημόσιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την  χάραξη ενεργειακής πολιτικής καθώς και για τα μέλη του Τύπου. Η εγγραφή μπορεί να γίνει επιλέγοντας τον σύνδεσμο αυτό. Για να δείτε τη λίστα των ατόμων που έχουν ήδη εγγραφεί κάντε κλικ εδώ.