Άρθρα

Φυσικό Αέριο

Νόμος 4286/2014 (ΦΕΚ Α’/194/19.09.2014) Τροποποίηση του νόμου 4001/2011

Εκδηλώσεις

39th Euroheat & Power Congress

39th Euroheat & Power Congress

39th Euroheat & Power Congress

Το ετήσιο συνέδριο 39th Euroheat & Power Congress οργανώνεται από την Euroheat & Power. Θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως και τις 8 Μαϊου 2019 στην Νάντη της Γαλλίας.  Η θεματολογία του επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν με την κατανεμημένα  ενέργεια καθώς και την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Παρέχει ένα μοναδικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση της γνώσης για σημαντικά θέματα που έχουν σημασία για τον τομέα της κατανεμημένης ενέργειας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλυση των ζητημάτων γίνεται τόσο από την τεχνική όσο και από την επιχειρηματική – οικονομική προσέγγιση των θεμάτων.

Παράλληλα θα παρουσιασθούν  οι νέες τεχνολογικές  εξελίξεις, η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου σήμερα καθώς και οι τελευταίες επιχειρησιακές εμπειρίες και τα νέα αποτελέσματα της έρευνας.

Συμμετοχή για παρουσίαση στο συνέδριο 39th Euroheat & Power Congress

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει τις πρότασεις του για παρουσίαση στο συνέδριο μέχρι τις 15/12/2018Εάν υποβάλετε την ιδέα σας πριν από τις 15 Δεκεμβρίου 2018, θα λάβετε την ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης μέχρι  τις 31 Ιανουαρίου.

Αν η πρόταση σας υποβληθεί  μετά την 15η Δεκεμβρίου 2018, θα λάβετε την ειδοποίηση αποδοχής ή απόρριψης εντός 6 εβδομάδων.

Εγγραφή στο συνέδριο

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Μπορούν να συμμετέχουν: 

  • άτομα,
  • φορείς ή οργανισμοί,
  • εμπειρογνώμονες ή ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες.

Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερης σημασίας σε εκπροσώπους δημόσιων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την  χάραξη ενεργειακής πολιτικής καθώς και για τα μέλη του Τύπου. Η εγγραφή μπορεί να γίνει επιλέγοντας τον σύνδεσμο αυτό. Για να δείτε τη λίστα των ατόμων που έχουν ήδη εγγραφεί κάντε κλικ εδώ.