Άρθρα

Greece - Final Energy Consumption 1990 - 2015
, ,

Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Final Energy Consumption) είναι η συνολική ενέργεια που παρέχεται - τροφοδοτείται σε όλους τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (Final Users) για όλες τις ενεργειακές χρήσεις. Κατά κανόνα αναλύεται στους τομέις: οικιακού τομέα (households), Βιομηχανικού Τομέα, Τομέας Μεταφορών και Αγροτικού Τομέα.Αντιπροσωπεύει την ενέργεια που φθάνει στο τελικό σημείο κατανάλωσης και δεν συμπεριλαμβάνει τις ιδιοκαταναλώσεις του Ενεργειακού Τομέα. Στις ιδιοκαταναλώσεις του ενεργειακού τομέα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απώλειες μεταφοράς κατά την διανομή της ενέργειας, του μετασχηματισμού καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αυτοπαραγωγών στον τομέα βιομηχανίας, καθώς και ο οπτάνθρακας που μετασχηματίζεται σε αέρια στις εγκαταστάσεις υψικαμίνων όταν αυτός δεν αποτελεί μέρος της συνολικής βιομηχανικής κατανάλωσης αλλά αποτέλεσμα μετασχηματισμού.
Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας στην Ελλάδα το 2015
,

Πρωτογενής Ενέργεια

[su_heading style="modern-2-orange" size="16" align="left"]Πρωτογενής Ενέργεια[/su_heading] [su_tabs class="my-custom-tabs"][su_tab title="Ορισμός"][su_accordion][su_spoiler title="Ορισμός" open="yes"] Πρωτογενής…
Πρωτογενής Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα
,

Πρωτογενής Ενεργειακή Κατανάλωση

[su_heading style="modern-2-orange" size="18" align="left"]Πρωτογενής Ενεργειακή Κατανάλωση[/su_heading] [nextpage title="Ορισμός" ] H Πρωτογενής Ενεργειακή Κατανάλωση (Primary Energy…
Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για την ΕΛΛΑΔΑ
,

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα

[su_heading style="modern-2-orange" size="16" align="left"]Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα[/su_heading] Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση…