ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ - Υποβολή Αιτήσεων

 Ξεκινά στις 08.03.2018 η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά…
Natural Gas

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με ΕΤΕπ για ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με ΕΤΕπ για ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου Υπογραφή δανειακής σύμβασης στις 01/03/2018, παρουσία του…
Απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων και ελέγχου

Απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων και ελέγχου - Smart metering and control

λειτουργία των έξυπνων ενεργειακών δικτύων απαιτεί σήμερα  την εκτεταμένη  ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων  μεταξύ των  διασυνδεδεμένων…
Greece - Final Energy Consumption 1990 - 2015

Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Final Energy Consumption) είναι η συνολική ενέργεια που παρέχεται - τροφοδοτείται σε όλους τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (Final Users) για όλες τις ενεργειακές χρήσεις. Κατά κανόνα αναλύεται στους τομέις: οικιακού τομέα (households), Βιομηχανικού Τομέα, Τομέας Μεταφορών και Αγροτικού Τομέα.Αντιπροσωπεύει την ενέργεια που φθάνει στο τελικό σημείο κατανάλωσης και δεν συμπεριλαμβάνει τις ιδιοκαταναλώσεις του Ενεργειακού Τομέα. Στις ιδιοκαταναλώσεις του ενεργειακού τομέα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απώλειες μεταφοράς κατά την διανομή της ενέργειας, του μετασχηματισμού καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αυτοπαραγωγών στον τομέα βιομηχανίας, καθώς και ο οπτάνθρακας που μετασχηματίζεται σε αέρια στις εγκαταστάσεις υψικαμίνων όταν αυτός δεν αποτελεί μέρος της συνολικής βιομηχανικής κατανάλωσης αλλά αποτέλεσμα μετασχηματισμού.
Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για την ΕΛΛΑΔΑ

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα

[su_heading style="modern-2-orange" size="16" align="left"]Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα[/su_heading] Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση…