Χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών από την Ευρωπαϊκή Ενωση

Η μετάβαση της Ευρώπης σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτεραιότητα της Επιτροπής Juncker. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η προσαρμογή της ευρωπαϊκής υποδομής στις μελλοντικές ανάγκες του ενεργειακού συστήματος.
Η ορθή διασύνδεση των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας που βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης.

Μια πλήρως διασυνδεδεμένη Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά θα συμβάλλει:

  • βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης,
  • θα μειώσει την εξάρτηση από τους μεμονωμένους προμηθευτές και
  • θα δώσει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές.
Είναι επίσης σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της  Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Χρηματοδότηση Ενεργειακών υποδομών

Στο πλαίσιο αυτό, στις 16 Ιουλίου 2018 τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν σε πρόταση της Επιτροπής να επενδύθούν 48,4 εκατομμύρια ευρώ σε αρκετά κρίσιμης σημασίας ευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής.
Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα προέλθει από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF), το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης των διευρωπαϊκών υποδομών, και ειδικότερα από το ενεργειακό του τομέα (CEF-Energy).  Η απόφαση αυτή θα παρέχει οικονομική βοήθεια σε 8 προτάσεις για την εκπόνηση μελετών. Από αυτές  οι 4 αφορούν τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οι 2 του φυσικού αερίου, 1 για τα έξυπνα δίκτυα και 1 για την τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα.

Επιλέξιμες Δράσεις

Πρόκειται για σημαντικά έργα η υλοποίηση των οποίων θα εξασφαλίσει ουσιαστικά διασυνοριακά οφέλη. Με την εφαρμογή τους θα ενισχυθεί η ενεργειακή ανθεκτικότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν:

Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας εγκρίθηκε επιχορήγηση για την εκπόνηση μελέτης για εσωτερική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας διασύνδεσης μεταξύ Stanisławów και Ostrołęka στην Πολωνία.

Το έργο αυτό θα επιτρέψει τον διπλασιασμό της δυναμικότητας του LitPol  και θα αυξήσει τη συμμετοχή των χωρών της Βαλτικής στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

Εξυπνα δίκτυα

Για τα έξυπνα δίκτυα, εγκρίθηκε υποστήριξη για την πρωτοβουλία για τα έξυπνα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Το έργο θα επιτρέψει στις περιφέρειες Σάαρλαντ και Λορένη να αναπτύξουν κοινές λύσεις, αξιοποιώντας καλύτερα τις δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή.

Τομέας Φυσικού αερίου

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η χρηματοδότηση θα στηρίξει την ενίσχυση της διασύνδεσης φυσικού αερίου Πολωνίας και Δανίας. Αυτή θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Βόρεια Θάλασσα απευθείας στην Πολωνία και πέρα από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα

Τέλος, θα διατεθεί χρηματοδότηση και για μελέτη για το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στο Ηνωμένο Βασίλειο.