Σύστημα εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου – ΚΥΑ 181478/965 (ΦΕΚ 3763Β/26.10.2017)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 181478/965 από 26.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3763Β/26.10.2017) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ “σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου” του Συμβουλίου […]

Καύσιμα - Πετρελαιοειδή
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 που αφορά [highlight]στον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων[/highlight] σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, καθώς και για […]

Βιοκαύσιμα
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με […]

Greece - Final Energy Consumption 1990 - 2015

Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Final Energy Consumption) είναι η συνολική ενέργεια που παρέχεται – τροφοδοτείται σε όλους τους ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ (Final Users) για όλες τις ενεργειακές χρήσεις. Κατά κανόνα αναλύεται στους τομέις: οικιακού τομέα (households), Βιομηχανικού Τομέα, Τομέας Μεταφορών και Αγροτικού Τομέα.

Αντιπροσωπεύει την ενέργεια που φθάνει στο τελικό σημείο κατανάλωσης και δεν συμπεριλαμβάνει τις ιδιοκαταναλώσεις του Ενεργειακού Τομέα. Στις ιδιοκαταναλώσεις του ενεργειακού τομέα συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απώλειες μεταφοράς κατά την διανομή της ενέργειας, του μετασχηματισμού καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής αυτοπαραγωγών στον τομέα βιομηχανίας, καθώς και ο οπτάνθρακας που μετασχηματίζεται σε αέρια στις εγκαταστάσεις υψικαμίνων όταν αυτός δεν αποτελεί μέρος της συνολικής βιομηχανικής κατανάλωσης αλλά αποτέλεσμα μετασχηματισμού.

Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας για την ΕΛΛΑΔΑ

Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα

[su_heading style=»modern-2-orange» size=»16″ align=»left»]Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα[/su_heading] Η Ακαθάριστη Εγχώρια Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα  (Gross Inland Energy Consumption) της χώρας ανήλθε κατά το 2016 σε 24,14 Mtoe (τόνους ισοδύναμου πετρελαίου). Αντιπροσωπεύει ~ το 1,47% της συνολικής ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Σε σχέση με το 2015 παρουσίασε μείωση κατά 1,26 % κυρίως […]

This is a post with post format of type Link

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget […]