Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Το φυσικό αέριο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης

Το φυσικό αέριο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ – Πορεία προγράμματος

Συνεχίστηκε και την Τρίτη ομαλά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Συνολικά στις έξι Περιφέρειες έχουν ολοκληρωθεί 7.459 αιτήσεις. 3.821 ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν στοιχεία, χωρίς ακόμα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη […]

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Τροποποίηση (ΦΕΚ Β'/181/26.01.2018)

ε την κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΑ/οικ.170472 από τις 26.01.2018 τροποποιείται ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων είχε εγκριθεί από τις 30.06.2017 με την ΚΥΑ ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, προβλέπεται ότι  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 προβλέπεται ότι για το αρχικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» (Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 […]

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ – Υποβολή Αιτήσεων

 Ξεκινά στις 08.03.2018 η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης: https://exoikonomisi.ypen.gr.    Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος. Στην πλατφόρμα θα ελέγχεται αν τηρούν […]

Natural Gas
Υπογραφή δανειακής σύμβασης με ΕΤΕπ για ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με ΕΤΕπ για ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου Υπογραφή δανειακής σύμβασης στις 01/03/2018, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσία του αρμοδίου Υπουργού η δανειακή σύμβαση μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου (ΔΕΔΑ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το δάνειο είναι ύψους 48 εκατ ευρώ, για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε […]