Ως Τηλεθέρμανση ονομάζουμε την τεχνολογία  [highlight]κεντρικής αποκακρυσμένης παραγωγής θερμικής ενέργειας[/highlight] και την μεταφορά της με την χρήση ζεστού νερού ή ατμού  μέσω υπογείων δικτύων μεταφοράς και διανομής στους τελικούς καταναλωτές πόλεων και οικισμών για την θέρμανση εσωτερικών και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Τηλεθέρμανση - Αγωγός μεταφοράς

Η Τηλεθέρμανση παρέχει στους τελικούς χρήστες μία σειρά πλεονεκτημάτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται:

[su_heading style=”modern-1-orange” size=”18″ align=”left”]Παροχή θερμικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές – Διαχρονική σταθερότητα τιμολογιακής πολιτικής.[/su_heading]

Η Τηλεθέρμανση εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με την επιλογή χρήσης μεμονωμένων εγκαταστάσεων θέρμανσης και εναλλακτικών καυσίμων. Προσφέρει σταθερότητα των χρεώσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και εύκολα προβλέψιμες μεταβολές του κόστους. Οι παρουσιαζόμενες κατά περίπτωση αυξήσεις των ενεργειακών δαπανών επιμερίζονται σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών με αποτέλεσμα την μικρότερη επιβάρυνση τους.

[su_heading style=”modern-1-orange” size=”18″ align=”left”]Ενεργειακή απόδοση – Αυξημένος βαθμός εκμετάλλευσης του καυσίμου[/su_heading]

Η τηλεθέρμανση βασίζεται στην κεντρική παραγωγή θερμικής ενέργειας. Η επιλογή αυτή είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την εγκατάσταση μεμονωμένων λεβητοστάσίων σε κάθε τελικό χρήστη. Παράλληλα, η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής βελτιώνει κατά πολύ τον βαθμό εκμετάλλευσης του καυσίμου.

[su_heading style=”modern-1-orange” size=”18″ align=”left”]Περιβαλλοντικά Οφέλη[/su_heading]

Ο βελτιωμένος βαθμός εκμετάλλευσης του καυσίμου μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα του CO2.  Η υποκατάσταση των λεβήτων πετρελαίου, ξύλου, μπρικετών κλπ. στα αστικά κέντρα εξαλείφει σε αυτά τις εκπομπές αερίων ρύπων και στερεών σωματιδίων. Με τον τρόπο συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

[su_heading style=”modern-1-orange” size=”18″ align=”left”]Υποκατάσταση λεβητοστασίων τελικών χρηστών[/su_heading]

Εξασφαλίζει πρόσθετα οικονομικά οφέλη για τους συνδεδεμένους στα δίκτυα χρήστες. Αυτό προκύπτει λόγω μη ύπαρξης ανάγκης επένδυσης για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση ανεξάρτητων λεβήτων.

[su_heading style=”modern-1-orange” size=”18″ align=”left”]Συνάφεια με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική[/su_heading]

Η τεχνολογία τηλεθέρμανσης υποστηρίζει την  ενεργειακή πολιτική της χώρας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Αυτό λαμβάνει χώρα μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συμβάλλει επίσης  στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω: (α) της βελτίωσης του βαθμού εκμετάλλευσης των εγχώριων ενεργειακών πηγών  και (β) της ενεργειακής απόδοσης.

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) συστάθηκε το 1997 (ΦΕΚ 490Β/16-6-97). Αντικείμενο της επιχείρησης με βάση το ιδρυτικό ...
Διαβάστε περισσότερα
Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας

Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας

Η Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας διαμορφώνει ένα νέο τεχνολογικό και ενεργειακό περιβάλλον, διευρύνοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός τοπικού πόρου, σε όφελος της εξοικονόμησης ...
Διαβάστε περισσότερα
Τηλεθέρμανση Σερρών

Τηλεθέρμανση Σερρών

Η τηλεθέρμανση Σερρών  λειτουργεί στην πόλη των Σερρών από το 2007. Το δίκτυό της καλύπτει την περιοχή από την Πλατεία ...
Διαβάστε περισσότερα
Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Αρκαδίας

Η Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Αρκαδίας ξεκίνησε την λειτουργία της το 2007. Τροφοδοτεί την πόλη της Μεγαλόπολης Αρκαδίας με θερμική ενέργεια για ...
Διαβάστε περισσότερα
Τηλεθέρμανση Φλώρινας

Τηλεθέρμανση Φλώρινας

HΤηλεθέρμανση Φλώρινας βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης. Προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες θέρμανση εσωτερικών χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ...
Διαβάστε περισσότερα
Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης

Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης με χρήση γεωθερμίας αναμένεται να δημοπρατηθεί με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό της επόμενες ημέρες.  Το σχεδιαζόμενο έργο προβλέπει την ...
Διαβάστε περισσότερα
Τηλεθέρμανση Κοζάνης

Τηλεθέρμανση Κοζάνης

Hτηλεθέρμανση Κοζάνης αποτελεί το μεγαλύτερο εγκατεστημένο δίκτυο απομακρυσμένης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η θερμική ενέργεια παρέχεται ...
Διαβάστε περισσότερα
Auto Smart Metering

Τηλεθέρμανση – Η σημασία της αυτόματης απομακρυσμένης λήψης μετρήσεων και ελέγχου

Τηλεθέρμανση - Η σημασία της αυτόματης απομακρυσμένης λήψης μετρήσεων και ελέγχου [su_dropcap]Η[/su_dropcap] λειτουργία των έξυπνων ενεργειακών δικτύων απαιτεί σήμερα  την ...
Διαβάστε περισσότερα
Η Τηλεθέρμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Προβλήματα και προοπτικές

Η Τηλεθέρμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Προβλήματα και προοπτικές

[su_heading]Ιστορική Αναδρομή - Διαχρονική Εξέλιξη [/su_heading] Η έννοια της τηλεθέρμανσης δεν είναι καινούργια. Αξιολογήσεις, ανασκοπήσεις ή έρευνες για την τηλεθέρμανση ...
Διαβάστε περισσότερα
Προμονωμένος Αγωγός μεταφοράς τηλεθέρμανσης

District Heating – Danish experience

District Heating - Danish experience H Δανία ανήκει στην κατηγορία των πιο ενεργειακά αποδοτικών χωρών στον κόσμο. Η εκτεταμένη χρήση ...
Διαβάστε περισσότερα