Μονάδα ψύξης

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”18″ align=”left”]Τι είναι η τηλεψύξη[/su_heading]

Η τηλεψύξη ως έννοια αναφέρεται στα περιφερειακά συστήματα ψύξης (District Cooling Systems) η λειτουργία των οποίων είναι αντίστοιχη των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης. Παράγουν ψύξη σε απομακρυσμένη κεντρική εγκατάσταση. Η ψυκτική ισχύς διανέμεται συνήθως με μέσο το νερό μέσω υπόγειου συστήματος προ-μονωμένων αγωγών  σε πολλαπλά οικιστικά, βιομηχανικά και εμπορικά κτιριακά συγκροτήματα  για κλιματισμό εσωτερικών χώρων  και ψύξη.

Η ψυκτική ισχύς  μπορεί να παραχθεί από διαφορετικές πηγές.  Συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρικές ψυκτικές μονάδες , οι ψύκτες απορρόφησης, η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ισχύος, η χρήση  ενέργειας των βιομηχανικών αποβλήτων ή της ψυχρής θάλασσας λιμνών και ποταμών.

Στην τηλεψύξη (ή περιφερειακή ψύξη) τα κτίρια δεν απαιτούν τις δικές τους ψυκτικές μονάδες και κλιματιστικά. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έως και 40% και η εξοικονόμηση κόστους κατά ~ 20%. Το περιφερειακό σύστημα ψύξης (DCS) έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω του χαμηλού κόστους του και της υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Λόγω της μεγάλης κλίμακας παραγωγής, μαζί με την ευκολία μεταφοράς θαλάσσιου νερού για ψύξη με συμπυκνωτή, η μονάδα ψύξης που χρησιμοποιείται στα συστήματα DCS έχει υψηλότερη απόδοση από εκείνη των μεμονωμένων κτιρίων. Οι πελάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους χώρο κατασκευής πιο αποτελεσματικά.

[su_heading style=”modern-1-blue” size=”18″ align=”left”]Κύρια πλεονεκτήματα της τηλεψύξης [/su_heading]

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της περιφερειακής ψύξης σε σύγκριση με τις λύσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατασκευές είναι η φιλικότητα προς το περιβάλλον, οι χαμηλότερες ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης και συχνά υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης περιλαμβάνουν:

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] Τα περιφερειακά συστήματα ψύξης (DCS) εξαλείφουν την ανάγκη για ψύκτες, πύργους ψύξης, αντλίες και άλλα μεμονωμένα συστήματα.

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] Τα περιφερειακά συστήματα ψύξης ελευθερώνουν χώρο στα κτίρια των πελατών.  Οι χώροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες δραστηριότητες με αποτέλεσμα την δημιουργία πρόσθετου κέρδους.  Προσφέρονται έτσι εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις για εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] Μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης,

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] Σημαντική βελτίωση της απόδοσης. Τα περιφερειακά συστήματα ψύξης είναι έως και 40% πιο αποτελεσματικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  τα μεγαλύτερα συστήματα είναι πολύ πιο ενεργειακά αποδοτικά από τις μικρές, μεμονωμένες μονάδες. Χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 40 τοις εκατό λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα παραδοσιακά συστήματα ψύξης ή θέρμανσης. Ο οικονομικά αποδοτικός χαρακτήρας της τηλεψύξης την καθιστά ελκυστική επιλογή. Με μειωμένο κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας, ελαχιστοποιεί την ανάγκη συντήρησης μεμονωμένων μονάδων κλιματισμού.

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] Βελτίωση της βιωσιμότητας. Οι μελλοντικές επεκτάσεις είναι κατά πολύ ευκολότερες με όλο τον εξοπλισμό συγκεντρωμένο. Τα περιφερειακά συστήματα ψύξης επιτρέπουν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, καθώς οι ανάγκες των κτιρίων μπορούν να αυξομειώνονται χωρίς την ανάγκη αλλαγής των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων,

[icon name=”chevron-right” class=”” unprefixed_class=””] Η τηλεψύξη είναι φιλική προς το περιβάλλον.  Κάθε τόνος εγκατεστημένης ψυκτικής ισχύος μπορεί να εξοικονομήσει έναν τόνο εκπομπών CO² σε σύγκριση με τον συμβατικό κλιματισμό. Επιπλέον, η ικανότητα των συστημάτων να χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά αποδοτικά τους διαθέσιμους πόρους – όπως το ανακυκλωμένο νερό – εξασφαλίζει ένα ολοένα και πιο βιώσιμο μοντέλο ψύξης στο πλαίσιο των ακολουθούμενων πολιτικών για την έξυπνη ενέργεια.

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”double” divider_color=”#df1339″ size=”6″]