Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Ολες οι εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

High-Level Round Table on the Decarbonisation of the Heating Sector

28 Νοεμβρίου 2018 @ 09:00 - 17:00 CET

High-Level Round Table on the Decarbonisation of the Heating Sector

Decarbonisation of the Heating Sector – Ευρωπαϊκή πολιτική

Η χρήση της θερμικής ενέργειας στις κατοικίες και στη βιομηχανία αντιπροσωπεύει το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  Προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος της  παράγεται από ορυκτά καύσιμα και μόνο το 19% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Επιπρόσθετα,  η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται κατά τρόπο μη ενεργειακά αποδοτικό στο 75% των κτιρίων της Ευρώπης.  Ο περιορισμός χρήσης των ορυκτών καυσίμων στον τομέα αυτό και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2030 που αφορούν την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Είναι δε σημαντικό βήμα και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Με τη δέσμη μέτρων  «Clean Energy for All Europeans«, η Επιτροπή πρότεινε το 2016 ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση αποδοτικών και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης στα κτίρια και τη βιομηχανία με αυξημένη χρήση ΑΠΕ. 

Τον Ιούνιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για μια φιλόδοξη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η νέα οδηγία θέτει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ στο 32%  έως το 2030.

Στόχοι για την «Καθαρή ενέργεια»

Ως ενδεικτικός επιμέρους στόχος για τον τομέα θέρμανσης και ψύξης τίθεται ετήσια αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά μέσο όρο ~ 1,3 % κατά την περίοδο 2021-2030. Η τηλεθέρμανση και τηλεψύξη θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτόν τον επιμέρους στόχο κατά τουλάχιστον 1%  ετήσιας μέσης αύξησης  του ποσοστού συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, περιοριζόμενες ωστόσο στο 40% της συνολικής απαίτησης.  Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για την αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά την ενεργειακή απόδοση.  Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ορίζεται ένας στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 32,5% έως το 2030.  Παράλληλα προβλέπεται η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης για την εφαρμογή του πακέτου «Καθαρής ενέργειας»  στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης.

Για τους μακροπρόθεσμους στόχους πέραν του 2030, η Επιτροπή προτείνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει την  διερεύνηση των  επιλογών για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εταίρους της DecarbHeat  και θα παραστούν περίπου 90 εκπρόσωποι του τομέα της θέρμανσης. Σε τέσσερις συνεδριάσεις θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις μεθόδους και λύσεις για τον περιορισμό χρήσης άνθρακα και δημιουργίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Στην θεματολογία περιλαμβάνονται οι πολιτικές και τα ρυθμιστικά οικοσυστήματα, καθώς επίσης και οι  ανάγκες σε επενδύσεις και χρηματοδότηση έως το 2050.

Βασικοί ομιλητές είναι ο κ. Dominique Ristori, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κ. Paul Voss , Διευθύνων Σύμβουλος της Euroheat & Power.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
28 Νοεμβρίου 2018
Ώρα:
09:00 - 17:00
Κατηγορία Εκδήλωση:
Ετικέτες Εκδήλωση
,
Ιστοσελίδα:
https://www.cogeneurope.eu/events/cogen-event/high-level-round-table-on-the-decarbonisation-of-the-heating-sector

Διοργανωτές

DECARB HEAT
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Ενέργειας

Χώρος Διεξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών
Rue Belliard 99-101
Βρυξέλες,B - 1040Βέλγιο
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
+32 2 282 22 11​
Ιστοσελίδα:
https://cor.europa.eu/en

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
28 Νοεμβρίου 2018
Ώρα:
09:00 - 17:00
Κατηγορία Εκδήλωση:
Ετικέτες Εκδήλωση
,
Ιστοσελίδα:
https://www.cogeneurope.eu/events/cogen-event/high-level-round-table-on-the-decarbonisation-of-the-heating-sector

Διοργανωτές

DECARB HEAT
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διεύθυνση Ενέργειας

Χώρος Διεξαγωγής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών
Rue Belliard 99-101
Βρυξέλες,B - 1040Βέλγιο
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
+32 2 282 22 11​
Ιστοσελίδα:
https://cor.europa.eu/en