Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Ολες οι εκδηλώσεις

10o Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια REMOO

9 Ιουνίου @ 08:30 - 11 Ιουνίου @ 15:30 CEST

- 390€
Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια REMOO

10o Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια REMOO

10o Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια REMOO

Το 10o Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια πραγματοποιείται στην Βενετία της Ιταλίας από τις 9 έως και τις 11 Ιουνίου 2020. Το συνέδριο REMOO είναι η διεθνής ετήσια πλατφόρμα όπου συναντιούνται εμπειρογνώμονες, ερευνητές, επαγγελματίες, ηγέτες της βιομηχανίας και επενδυτές και ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες στον τομέα της ενέργειας.

Τα θεματικά πεδία που θα απασχολήσουν το συνέδριο περιλαμβάνουν συνοπτικά:

 • Λειτουργία ασφάλεια & συντήρηση εγκαταστάσεων,
 • Ευελιξία μεταβολών φορτίου,
 • Απόδοση & μείωση απωλειών ενέργειας,
 • Εξισορρόπηση μονάδων, παρακολούθηση και έλεγχος,
 • Μετατροπές & αναβαθμίσεις μονάδων παραγωγής ισχύος,
 • Επέκταση διάρκειας ζωής των μονάδων,
 • Τεχνολογικές καινοτομίες και καινοτόμοι σχεδιασμοί
 • Προηγμένες έννοιες στην ενέργεια,
 • Συλλογή, παραγωγή και διανομή,
 • Προηγμένα συστήματα και συστήματα επόμενης γενιάς
 • Ιδιότητες υλικών & Ανάλυση,
 • Προηγμένα & Έξυπνα υλικά,
 • Μοντελοποίηση & συμπεριφορά υλικών,
 • Θραύση, κόπωση & αστοχία υλικών,
 • Δομική ακεραιότητα, αξιοπιστία & γήρανση,
 • Μέθοδοι πρόβλεψης διάρκειας ζωής
 • Θερμική Υδραυλική,
 • Αγωγιμότητα,
 • Μηχανική αλληλεπίδραση ρευστών / δομών,
 • Κωδικοί ζεύξης & χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι,
 • Συστατικά και κωδικοί συστημάτων,
 • Πολυφασικές ροές,
 • Υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD),
 • Αριθμητική ανάλυση & ευστάθεια
 • Μεταφορά θερμότητας και μάζας,
 • Βρασμός & συμπύκνωση,
 • Τυρβώδες και πλευστότητα,
 • Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS),
 • Άμεση αριθμητική (DNS) και προσομειώσεις Eddy,
 • Υβριδικές μέθοδοι,
 • Ανάμιξη
 • Επιστήμη δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων,
 • Ακρίβεια και ανάλυση αβεβαιότητας,
 • Επεξεργασία δεδομένων,
 • Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων,
 • Εικονική πραγματικότητα & Γραφικές προσομειώσεις,
 • Τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής, χημικής & ηλεκτροχημικής ενέργειας,
 • Τεχνολογίες αποθήκευσης μηχανικής, θερμικής & θερμομηχανικής ενέργειας,
 • Διαστασιολόγηση & Στρατηγικές διαχείρισης,
 • Συστήματα & Ενσωμάτωση σε δίκτυα
 • Αναβαθμίσεις δικτύων,
 • Μεταφορά & Διανομή,
 • Τεχνικές υψηλής τάσης,
 • Σταθερότητα δικτύων / Ισχύς έκτακτων αναγκών,
 • Μετρητές ηλεκτρικής ισχύος,
 • Εξυπνα δίκτυα / Εξυπνες πόλεις
 • Κύκλος ζωής των ενεργειακών τεχνολογιών,
 • Κύκλοι καυσίμων και ανάμειξη εμπορευμάτων,
 • Ενεργειακοί πόροι / Γεωλογικά θέματα & εξόρυξη ,
 • Διαχείριση αποβλήτων & Ανάκτηση θερμότητας,
 • ενεργειακή πυκνότητα & Περιβαλλοντικό φορτίο,
 • Εναλλακτικά καύσιμα & Βιοενέργεια,
 • Εκπομπές άνθρακα, σύλληψη & αποθήκευση,
 • Περιβαλλοντική μηχανική
 • Προκλήσεις έλλειψης πόρων,
 • Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας,
 • Παρακολούθηση απόδοσης & ανατροφοδοσία ενέργειας ,
 • Θερμική διαχείριση,
 • Διεθνής μεταφορά ενέργειας & Αγορά ενέργειας,
 • Διεθνής αγορά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Κυβερνοασφάλεια στα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος ,
 • Αξιοπιστία παραγωγής ενέργειας,
 • Συστήματα ασφάλειας για την προστασία έξυπνων δικτύων ,
 • Ανίχνευση Κυβερνοεπιθέσεων,
 • Ευπάθειες και πιθανές βλάβες συστημάτων ενεργειακού ελέγχου.
 • Ρυθμιστικά πλαίσια & κοινά θέματα ,
 • Πρότυπα & Αδειοδοτήσεις,
 • Κυβερνητική Πολιτική για την Κρίσιμη Ενεργειακή υποδομή,
 • Διεθνής συνεργασία & Μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Ανταγωνιστικότητα & σταθμισμένα κόστη,
 • Τιμές βασικών προϊόντων και εξοπλισμού,
 • Βελτιστοποίηση & Ανάλυση ευαισθησίας για το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Ανάλυση κινδύνων & Διαχείριση.
 • Χρηματοδοτικές επιλογές & Προηγμένες ενεργειακές τεχνικές

Λεπτομέρειες

Αρχή:
9 Ιουνίου @ 08:30
Τέλος:
11 Ιουνίου @ 15:30
Κόστος:
390€
Κατηγορία Εκδήλωση:
Ετικέτες Εκδήλωση
Ιστότοπος:
http://www.remoo.eu/

Διοργανωτής

Renecon International
Email:
info@renecon.eu
Ιστότοπος:
www.renecon.eu

Χώρος Διεξαγωγής

Ai Pini Park Hotel
Via Miranese 176
Βενετία,30174Ιταλία
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
+39 041 917722
Ιστότοπος:
http://www.hotelaipini.it/en/

Λεπτομέρειες

Αρχή:
9 Ιουνίου @ 08:30
Τέλος:
11 Ιουνίου @ 15:30
Κόστος:
390€
Κατηγορία Εκδήλωση:
Ετικέτες Εκδήλωση
Ιστότοπος:
http://www.remoo.eu/

Διοργανωτής

Renecon International
Email:
info@renecon.eu
Ιστότοπος:
www.renecon.eu

Χώρος Διεξαγωγής

Ai Pini Park Hotel
Via Miranese 176
Βενετία,30174Ιταλία
+ Χάρτης Google
Τηλέφωνο:
+39 041 917722
Ιστότοπος:
http://www.hotelaipini.it/en/