Περιβάλλον

Κλιματική Αλλαγή

Πρωτόκολλο του Κιότο - Κλιματική Αλλαγή

Πρωτόκολλο του Κιότο - Κλιματική Αλλαγή1. Εισαγωγή Το Πρωτόκολλο του Κιότο εφαρμόζεται με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη…
Αλλαγή του κλίματος

Κλιματική Αλλαγή - Η Συμφωνία των Παρισίων

Κλιματική Αλλαγή - Η Συμφωνία των Παρισίων Η Συμφωνία των Παρισίων είναι μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε…
Σύστημα εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου
,

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου - ΚΥΑ 181478/965 (ΦΕΚ 3763Β/26.10.2017)

Κοινή Υπουργική Απόφαση 181478/965 από 26.10.2017 (Φ.Ε.Κ. 3763Β/26.10.2017)Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής…