Περιβάλλον

Κλιματική Αλλαγή

Πρωτόκολλο του Κιότο - Κλιματική Αλλαγή

Πρωτόκολλο του Κιότο - Κλιματική Αλλαγή1. Εισαγωγή Το Πρωτόκολλο του Κιότο εφαρμόζεται με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη…
Αλλαγή του κλίματος

Κλιματική Αλλαγή - Η Συμφωνία των Παρισίων

Η Συμφωνία των Παρισίων είναι μια παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Η συμφωνία…
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών
Καύσιμα - Πετρελαιοειδή

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας…