Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή Doha

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αναθεωρήθηκε το 2012 με την συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών στην Ντόχα του Κατάρ.  Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης περιλαμβάνουν:

 • Νέες δεσμεύσεις για τα μέρη του Πρωτοκόλλου

  Νέες δεσμεύσεις για τα μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο του παραρτήματος Ι.  Τα συμβαλλόμενα μέλη συμφώνησαν να αναλάβουν δεσμεύσεις και για δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Η περίοδος αυτή ορίζεται  από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 31  Δεκεμβρίου 2020. 

 • Αναθεωρημένος κατάλογος Αερίων του Θερμοκηπίου

  Περιλαμβάνεται αναθεωρημένος κατάλογος των αερίων θερμοκηπίου (GHG) που πρέπει να αναφέρονται από τα μέρη κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης.  Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πλέον τους ακόλουθους αέριους ρύπους:

  • το Διοξείδιο του άνθρακα – Carbon dioxide (CO2)
  • το Μεθάνιο – Methane (CH4)
  • το υποξείδιο του Αζώτου – Nitrous oxide (N2O)
  • τους Υδροφθοράνθρακες  – Hydrofluorocarbons (HFCs)
  • Perfluorocarbons (PFCs)
  • το Φθοριούχο Θείο – Sulphur hexafluoride (SF6)
  • Nitrogen trifluoride (NF3)
 • Τροποποιήσεις άρθρων του Πρωτοκόλλου

  Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις σε αρκετά άρθρα του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν  ειδικά σε θέματα της πρώτης περιόδου δέσμευσης που χρειάστηκε να επικαιροποιηθούν για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης.

Αναθεώρηση στόχων Πρωτοκόλλου

Στις 21 Δεκεμβρίου 2012, η τροπολογία διαβιβάστηκε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενεργώντας ως θεματοφύλακας, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Κυότο σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του πρωτοκόλλου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης 2008 – 2013, 37 βιομηχανικές χώρες και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά μέσο όρο πέντε τοις εκατό 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης (2013 – 2020), τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 18% κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά την οκταετή περίοδο από το 2013 έως το 2020. Ωστόσο, η σύνθεση των μερών κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης είναι διαφορετική από την πρώτη.

Το πλήρες κείμενο της προσαρμογής του Πρωτοκόλλου Κιότο


Προσαρμογή Doha Αναθεώρηση Πρωτοκόλλου ΚΥΟΤΟ

Τύπος αρχείου : pdf
Μέγεθος αρχείου : 117 KB
Σύνδεσμος : https://www.district-energy.gr/files/13077/
Ημερομηνία έκδοσης : 21 Δεκεμβρίου 2012

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Αέρια του Θερμοκηπίου

Αέρια του Θερμοκηπίου

Διαχρονική Εξέλιξη εκπομπών Το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) συμφωνήθηκε το 1997 ...
Διαβάστε περισσότερα
Διοξείδιο του άνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα CO2 είναι χημική ένωση που αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου ενωμένα με ομοιοπολικό δεσμό με ένα ...
Διαβάστε περισσότερα
Μεθάνιο CH4

Μεθάνιο

Το μεθάνιο (CH4) είναι οργανική χημική ένωση. Το μόριο της αποτελείται από ένα (1) άτομο άνθρακα και (4) άτομα υδρογόνου ...
Διαβάστε περισσότερα