Περιβάλλον

Διοξείδιο του άνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Σε μορφή ξηρού πάγου (dry ice) το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται σε διαδικασίες καθαρισμού. Εξαλείφει την ανάγκη για την χρήση επιβλαβών διαλυτών που μπορεί να φθείρουν ή και να διαβρώσουν τις καθαριζόμενες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία μετάλλων για την ενίσχυση της σκληρότητας των καλουπιών χύτευσης και ως μέσο συγκόλλησης για την αντιοξειδωτική προστασία των […]

Το Ηνωμένο Βασίλειο στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας αερίων εκπομπών

Το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να παραμείνει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρώπης (ETS) τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης διαπραγμάτευσης από το 2013-2020. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας την Τετάρτη. Η κατάσταση της συμμετοχής της Βρετανίας στο καθεστώς μετά την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2019 ήταν μέχρι σήμερα ασαφής. [su_pullquote align=”right”]Η υπουργός Ενέργειας και Καθαρής Ανάπτυξης κ. Claire Perry δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί επίσημα, αλλά η κυβέρνηση ήθελε να διασφαλίσει τις εταιρείες που καλύπτονται από το σχέδιο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρίτης φάσης.[/su_pullquote]

[su_heading style=”modern-1-orange” size=”18″ align=”left”]Το σύστημα εμπορίας εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο[/su_heading]

Σημειώνεται ότι η Βρετανία είναι ο δεύτερη  μεγαλύτερη χώρα σε  εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη.  Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η βιομηχανία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών δικαιωμάτων εκπομπής (EUA) στο ETS. Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας εκπομπών του θερμοκηπίου, οι επιχειρήσεις αυτές χρεώνονται  για κάθε τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκπέμπουν στο πλαίσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εταιρείες αυτές ζήτησαν από τη Βρετανική κυβέρνηση να παραμείνει η χώρα στο σύστημα έως το τέλος της τρέχουσας φάσης διαπραγμάτευσης για την αποφυγή διαταραχών. Ωστόσο η θέση των εταιρειών δεν είναι ομόφωνη για το αν η Βρετανία θα πρέπει να παραμείνει στο σύστημα και μετά το πέρας της περιόδου αυτής.

Ο  κ. Perry δήλωσε  ότι η Βρετανία έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει μια τιμή για τον άνθρακα ως μέσο μείωσης των εκπομπών.  Ωστόσο θα χρησιμοποιήσει την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσο πίεσης  για να «εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να διερευνήσει  αν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες» για να το επιτύχει αυτό.

Οι κανόνες του συστήματος εμπορίας αερίων εκπομπών  ETS καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Οι εμπειρογνώμονες του κλάδου έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσε να είναι πολιτικά δύσκολο για το Ηνωμένο Βασίλειο να δικαιολογηθεί η παραμονή της χώρας στο σύστημα.

Η Βρετανία έχει νομικά δεσμευτικό στόχο να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών αερίων θερμοκηπίου, όπως αυτά που παράγονται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, κατά 80% από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050.

[hr]

Πηγή προέλευσης: World Energy News magazine, by Susanna Twidale

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted” size=”6″]

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή Doha

Πρωτόκολλο Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή – Προσαρμογή Doha

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αναθεωρήθηκε το 2012 με την συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών στην Ντόχα του Κατάρ.  Τα βασικά σημεία της αναθεώρησης περιλαμβάνουν:

 • Νέες δεσμεύσεις για τα μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο του παραρτήματος Ι.  Τα συμβαλλόμενα μέλη συμφώνησαν να αναλάβουν δεσμεύσεις και για δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Η περίοδος αυτή ορίζεται  από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 31  Δεκεμβρίου 2020. 
 • Περιλαμβάνεται αναθεωρημένος κατάλογος των αερίων θερμοκηπίου (GHG) που πρέπει να αναφέρονται από τα μέρη κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης.  Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πλέον τους ακόλουθους αέριους ρύπους:
  • το Διοξείδιο του άνθρακα – Carbon dioxide (CO2)
  • το Μεθάνιο – Methane (CH4)
  • το υποξείδιο του Αζώτου – Nitrous oxide (N2O)
  • τους Υδροφθοράνθρακες  – Hydrofluorocarbons (HFCs)
  • Perfluorocarbons (PFCs)
  • το Φθοριούχο Θείο – Sulphur hexafluoride (SF6)
  • Nitrogen trifluoride (NF3)
 • Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις σε αρκετά άρθρα του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν  ειδικά σε θέματα της πρώτης περιόδου δέσμευσης που χρειάστηκε να επικαιροποιηθούν για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Αναθεώρηση στόχων Πρωτοκόλλου[/su_heading]

Στις 21 Δεκεμβρίου 2012, η τροπολογία διαβιβάστηκε από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενεργώντας ως θεματοφύλακας, σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Κυότο σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του πρωτοκόλλου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου δέσμευσης 2008 – 2013, 37 βιομηχανικές χώρες και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά μέσο όρο πέντε τοις εκατό 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης (2013 – 2020), τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 18% κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά την οκταετή περίοδο από το 2013 έως το 2020. Ωστόσο, η σύνθεση των μερών κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης είναι διαφορετική από την πρώτη.

[hr]

Το πλήρες κείμενο της προσαρμογής του Πρωτοκόλλου Κιότο

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]