Προμονωμένος Αγωγός μεταφοράς τηλεθέρμανσης

District Heating – Danish experience

District Heating – Danish experience

H Δανία ανήκει στην κατηγορία των πιο ενεργειακά αποδοτικών χωρών στον κόσμο. Η εκτεταμένη χρήση της τηλεθέρμανσης και της συνδυασμένης παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας επιτρέπει στην χώρα να βελτιώνει τον ενεργειακό βαθμό απόδοσης και να μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εδώ και πολλές δεκαετίες.  Η πρώτη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ισχύος χρονολογείται από το 1903. Αφορούσε μονάδα αποτέφρωσης απορριμάτων που επέτρεπε τον χειρισμό των αποβλήτων με ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Παράλληλα παρείχε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια σε  ένα νέο για την εποχή νοσοκομείο.

Κατά τη δεκαετία του 1920 και του 1930 αναπτύχθηκε ένα σύστημα τηλεθέρμανσης  με βάση την απορριπτόμενη θερμότητα.  Προερχόταν από την τοπική μονάδα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τηλεθέρμανση  τροφοδοτούσε επίσης αστικές περιοχές με θερμική ενέργεια. Αντιπροσώπευε τότε περίπου το  4% της συνολικά παρεχόμενης  θερμότητας. Έκτοτε η  χρήση της τηλεθέρμανσης από την συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας επεκτάθηκε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Δανίας.   Στη δεκαετία του 1970, περίπου το 30% όλων των κατοικιών χρησιμοποιούσαν τα δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Την εποχή της ενεργειακής κρίσης το 1973/1974, η κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο είχε αυξηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό κατέστησε εμφανές ότι ήταν απαραίτητο να εξοικονομηθεί ενέργεια – συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας για θέρμανση χώρων – για να μειωθεί η εξάρτηση από τα  εισαγόμενα καύσιμα και να μειωθούν τα έξοδα θέρμανσης των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να επεκταθεί το συνδυασμένο σύστημα θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο όχι μόνο στις μεγαλύτερες πόλεις, αλλά και στις πόλεις μεσαίου και μικρού μεγέθους στη Δανία.

Σήμερα, το 63% της θέρμανσης σε ιδιωτικά σπίτια της Δανίας παρέχεται μέσω τηλεθέρμανσης – όχι μόνο για θέρμανση χώρου αλλά και για ζεστό νερό χρήσης.Το έγγραφο αποσκοπεί στην περιεκτική παρουσίαση της χρήσης τηλεθέρμανσης στην χώρα αυτή, το ακολουθούμενο με επιτυχία μοντέλο ανάπτυξης και στις τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόζονται.

District Heating – Danish experience

Πηγή προέλευσης: Danish Energy Agency, State of Green και DBDH