Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Ιστορική αναδρομή

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) συστάθηκε το 1997 (ΦΕΚ 490Β/16-6-97). Αντικείμενο της επιχείρησης με βάση το ιδρυτικό καταστατικό είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεθέρμανσης στο Αμύνταιο, τον Φιλώτα και την Λεβαία με τη συμπαραγωγή θερμότητας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα.

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου

Στόχος της επιχείρησης ήταν και παραμένει, η αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του ΑΗΣ Αμυνταίου,  με σκοπό την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης  των κατοίκων  εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου με τρόπο οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό.

Η Τηλεθέρμανση Αμυνταίου ξεκίνησε την λειτουργία της το 2005. Είναι η κύρια δραστηριότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) που  συστάθηκε το 1997 . Η παροχή θερμικής ενέργειας στην εγκατάσταση εξασφαλίζεται από τον λιγνιτικό σταθμό  ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε. με την τεχνολογία της συμπαραγωγής. 

Η τηλεθέρμανση της ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου αποτελεί έργο που κατασκευάστηκε (Α’ φάση) την περίοδο 2000-2004.  Τέθηκε σε λειτουργία το 2005  και επεκτάθηκε την περίοδο 2008-2009 (Β’ φάση) & 2014-2015 (Γ’ φάση), τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια τα κτίρια των οικισμών Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλώτα.

Δείκτες εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία εγκατάστασης

Η τηλεθέρμανση ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου αποτελεί έργο που κατασκευάστηκε (Α’ φάση) την περίοδο 2000-2004, λειτουργεί από το 2005, και επεκτάθηκε την περίοδο 2008-2009 (Β’ φάση) & 2014-2015 (Γ’ φάση), τροφοδοτώντας με θερμική ενέργεια τα κτίρια των οικισμών Αμυνταίου, Λεβαίας και Φιλώτα.

Απολαβή θερμικής ισχύος

Η θερμική ενέργεια του συστήματος λαμβάνεται από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου μέσω διβάθμιας απομάστευσης ατμού των στροβίλων. Το σύστημα τηλεθέρμανσης είναι συνδεδεμένο και με τις δύο μονάδες του ΑΗΣ, με δυατότητα εφεδρείας 100%.

Σήμερα έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί η μία απομάστευση από κάθε στρόβιλο, με ονομαστική θερμική ισχύ 25 MWth. Εφόσον συνδεθεί στην τηλεθέρμανση και η επόμενη απομάστευση από κάθε στρόβιλο, η ονομαστική ισχύς του συστήματος μπορεί να ανέλθει στα 40 MWth. Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου προέβλεπε, για την εξοικονόμηση πόρων, την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης σε θερμικά φορτία μέχρι 25MWth – όση και η αρχική ικανότητα του ΑΗΣ, με την εγκατάσταση, σταδιακά, 1350 περίπου παροχών καταναλωτών.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Βασικός πυρήνας του επενδυτικού προγράμματος για την τηλεθέρμανση Αμυνταίου είναι η εγκατάσταση νέου σταθμού καύσης βιομάζας που θα εξυπηρετήσει την  υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου καθώς και τις μελλοντικές επεκτάσεις της. Η μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, η υλοποίηση της οποίας έχει δρομολογηθεί, είναι  μικτής καύσης βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη. Εχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και μελλοντικές θερμικές ανάγκες.

Περιλαμβάνει δύο (2) λέβητες ισχύος 15 MW ο καθένας, με διαθέσιμο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος. Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί. Οι λέβητες προβλέπεται  να στεγαστούν σε κατάλληλο κτίριο. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία υποδομής για την τοποθέτηση των σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες, χώρους βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στεγασμένους χώρους εναπόθεσης της βιομάζας.  Το σύστημα ελέγχου των λεβήτων βιομάζας και της διάταξης διασύνδεσης θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα SCADA του κεντρικού αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης της ΔΕΤΕΠΑ.

Η σύμβαση υλοποίησης του έργου υπεγράφη στις 2/10/2018 με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.   Το εργο προβλέπει την κατασκευή δύο μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 30 MWth.  Το κόστος του έργου προβλέπεται να ανέλθει στα 14,57 εκ. € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην χρηματοδότηση του έργου συμβάλλει επίσης το Ειδικό Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας με την επιχορήγηση κεφαλαίου ύψους 1,5 εκ. €. Το έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα Τηλεθέρμανσης,  δοθέντος ότι αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του είναι 16 μήνες.

Η λειτουργία του έργου διασφαλίζει την βιωσιμότητα της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου μετά την διακοπή λειτουργίας των μονάδων του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου από το ……….    για περιβαλλοντικούς λόγους.

Ενεργειακή Απόδοση
Μεθάνιο CH4

Μεθάνιο

Αέρια του Θερμοκηπίου

Αέρια του Θερμοκηπίου

Τηλεθέρμανση Αμυνταίου
Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας
Τηλεθέρμανση Σερρών

Τηλεθέρμανση Σερρών

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.