Τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας

Η Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας διαμορφώνει ένα νέο τεχνολογικό και ενεργειακό περιβάλλον, διευρύνοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης ενός τοπικού πόρου, σε όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιοτικής ζωής των κατοίκων.

Το 1994 ιδρύθηκε από το Δήμο η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας ΔΕ.ΤΗ.Π. που λειτουργεί αυτοτελώς, με σκοπό τη διαχείριση και ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης. Η ΔΕ.ΤΗ.Π. εξελίχθηκε σε μια δυναμική και ολοένα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, με έμπειρο και ικανό προσωπικό, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται με αυτοτέλεια και επάρκεια το σύστημα Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.