ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανεμογεννήτρια

Χρηματοδότηση ενεργειακών υποδομών από την Ευρωπαϊκή Ενωση

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Οδηγία 2018/844 – Τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

ΛΑΓΗΕ – Αλλαγή ρόλου και νέα επωνυμία

Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2008)

Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2008) της 5ης Μαρτίου 2008