ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Energy Roadmap 2050

Κλιματικές Ζώνες της Ελληνικής Επικράτειας

Οι Κλιματικές Ζώνες της Ελληνικής Επικράτειας χρησιμοποιούνται σήμερα για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων. Οι κλιματικές…
Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Kανονισμος Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.…
Φυσικό Αέριο

Νομοθεσία Ρυθμιζόμενης Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

[su_heading style="modern-1-orange" size="18" align="left"]Νομοθεσία Ρυθμιζόμενης Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου[/su_heading]
Energy Roadmap 2050

Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης

Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης Η έννοια των Βαθμοημερών δεν είναι καινούργια. Οι Βαθμοημέρες Θέρμανσης και Ψύξης  (Heating Degrees Days – HDD…
Energy Roadmap 2050

Θεσμικό Πλαίσιο Ενεργειακής Απόδοσης

[nextpage title="Εισαγωγή" ] Θεσμικό Πλαίσιο Ενεργειακής Απόδοσης Εισαγωγή Η μείωση της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας αποκτά διαρκώς…