ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τηλεθέρμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες
Προμονωμένος Αγωγός μεταφοράς τηλεθέρμανσης

District Heating - Danish experience

District Heating - Danish experience H Δανία ανήκει στην κατηγορία των πιο ενεργειακά αποδοτικών χωρών στον κόσμο. Η εκτεταμένη χρήση της τηλεθέρμανσης και…
Guide to Cost Benefit Analysis

Οδηγός Ανάλυσης Κόστους Οφέλους Ενεργειακών Επενδύσεων

πολιτική συνοχής της ΕΕ στοχεύει στην υλοποίηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.  Ο στόχος αυτός συνδιάζεται με τους στόχους και τα αντικείμενα…