Πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου 2020-2024

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε διαβούλευση στις 12/02/2020 το αναθεωρημένο  Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΔΕΔΑ 2020-2024. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου υποβλήθηκε από την ΔΕΔΑ Α.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β 1507/02.05.2018). Με βάση τον κώδικα  η ΔΕΔΑ υποβάλλει στη ΡΑΕ το ετησίως αναθεωρούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προσεχή πενταετία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, την περίοδο 2020-2024 προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύων στις εξής περιοχές:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Στερεά Ελλάδα πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Λαμιέων,
 • Δήμος Χαλκιδέων,
 • Δήμος Θηβαίων,
 • Δήμος Λεβαδέων,
 • Δήμος Δελφών (Αμφισσα) και
 • Δήμος Καρπενησίου.

Στις προαναφερόμενες περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 7.5 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 320 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 13.050 Οικιακοί, 1.388 Εμπορικοί και 14 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 160.228 MWh για τους Οικιακούς99.994 MWh για τους Εμπορικούς και 87.377 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 38.594.878 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΔΕΔΑ 2020-2024 στην Κεντρική Μακεδονία πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας και Πέλλας. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Κατερίνης,
 • Δήμος Κιλκίς,
 • Δήμος Σερρών,
 • Δήμος Αλεξάνδρειας,
 • Δήμος Βέροιας και
 • Δήμος Πέλλας.

Στις προαναφερόμενες περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 11.2 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 327,90 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 8.938 Οικιακοί, 1.785 Εμπορικοί και 12 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 112.548 MWh για τους Οικιακούς153.600 MWh για τους Εμπορικούς και 111.607 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 35.236.677 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Αλεξανδρούπολης,
 • Δήμος Ορεστιάδας,
 • Δήμος Κομοτηνής,
 • Δήμος Ξάνθης,
 • Δήμος Καβάλας και
 • Δήμος Δράμας.

Με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΔΕΔΑ 2020-2024 στις προαναφερόμενες περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 11,215 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 484,60 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 12.537 Οικιακοί, 2.333 Εμπορικοί και 34 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 153.681 MWh για τους Οικιακούς177.230 MWh για τους Εμπορικούς και 167.043 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 51.439.168 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Αχαϊας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Πατρέων,
 • Δήμος Αγρινίου,
 • Δήμος Πύργου.

Με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΔΕΔΑ 2020-2024 στις προαναφερόμενες περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 0.0 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 208,00 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 9.178 Οικιακοί, 461 Εμπορικοί και 23 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 73.940 MWh για τους Οικιακούς36.307 MWh για τους Εμπορικούς και 111.757 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 25.507.876 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αργολίδος. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Κορίνθου,
 • Δήμος Τρίπολης,
 • Δήμος Καλαμάτας.
 • Δήμος Σπάρτης,
 • Δήμος Αργους – Μυκηνών και
 • Δήμος Ναυπλιέων.

Στις προαναφερόμενες περιοχές προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 13,00 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 39,00 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2.771 Οικιακοί, 381 Εμπορικοί και 11 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 21.473 MWh για τους Οικιακούς25.856 MWh για τους Εμπορικούς και 40.696 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 10.180.886 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Δυτική Μακεδονία πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης και Φλώρινας. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Καστοριάς,
 • Δήμος Ορεστίδος,
 • Δήμος Γρενεμών.
 • Δήμος Εορδαίας,
 • Δήμος Κοζάνης,
 • Δήμος Φλώρινας και
 • Δήμος Αμυνταίου.

(α) Περιφερειακές ενότητες Καστοριάς & Γρεβενών

Προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 15,00 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 138,00 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2.244 Οικιακοί, 560 Εμπορικοί και 4 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 26.239 MWh για τους Οικιακούς45.676 MWh για τους Εμπορικούς και 28.338 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 16.020.244 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

(β) Περιφερειακές ενότητες Κοζάνης & Φλώρινας

Προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης ~ 85,50 km. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί και δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 85,00 km στον Δήμο Φλώρινας. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 234 Οικιακοί, 106 Εμπορικοί και 3 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες. Στην κατηγορία των Βιομηχανικών πελατών ανήκουν οι τηλεθερμάνσεις Κοζάνης, Πτολεμαϊδας και Αμυνταίου της περιοχής.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.446 MWh για τους Οικιακούς6.375 MWh για τους Εμπορικούς και 668.000 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 25.129.348 €. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Σε συνέχεια της ένταξης στο «Πρόγραμμα ΕΣΦΑ 2020-2029» του ΔΕΣΦΑ του σημείου εξόδου στη θέση Περδίκκα και αναφορικά με τις πόλεις Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο και Φλώρινα, η ΔΕΔΑ βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαβουλεύσεων με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε πρώτη φάση, αναμένεται να εκπονηθούν οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Στη συνέχεια θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες βασικού σχεδιασμού των δικτύων για την τροφοδότηση των μονάδων τηλεθέρμανσης των ανωτέρω πόλεων. Εξαίρεση αποτελεί η πόλη της Φλώρινας στην οποία θα αναπτυχθεί δίκτυο διανομής στον αστικό ιστό της πόλης. Το έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με βάση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΔΕΔΑ 2020-2024 Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ήπειρο πρόκειται να καλύψει τις Περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Αρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο είναι:

 • Δήμος Ιωαννιτών,
 • Δήμος Αρταίων,
 • Δήμος Πρέβεζας,
 • Δήμος Ηγουμενίτσας.

Στις προαναφερόμενες περιοχές δεν προβλέπεται να κατασκευαστεί δίκτυο διανομής μέσης πίεσης.  Για την εξυπηρέτηση των νέων συνδέσεων θα κατασκευαστεί δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης ~ 149,00 km. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2.873 Οικιακοί357 Εμπορικοί και 10 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες.

Η προβλεπόμενη κατανάλωση ανέρχεται αντίστοιχα σε 34.083 MWh για τους Οικιακούς33.117 MWh για τους Εμπορικούς και 111.402 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται συνολικά σε 10.180.886 €.  Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται τα κόστη δικτύων Μέσης και Χαμηλής πίεσης καθώς και το κόστος νέων συνδέσεων.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλαίσιο ανάπτυξης των νέων δικτύων:

Πίνακας 1: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Πίνακας 2: Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού αερίου ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Natural Gas
Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο
Φυσικό Αέριο
Διαμόρφωση τιμής πώλησης
Φυσικό Αέριο