Η αγορά υγραερίου

Αγορά υγραερίου στην Ευρώπη – Ανάλυση και προοπτικές

Η Ευρωπαϊκή Αγορά

Παραγωγή Υγραερίου

Η Νορβηγία στην πρώτη θέση παραγωγής υγραερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση

HΕυρωπαϊκή αγορά LPG κατέχει σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά παραγωγής LPG. Αντιπροσωπεύει περίπου το 8% στην παγκόσμια παραγωγή με 24,2 εκ.  τόνους το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κύρια πηγή προέλευσης του LPG στην Ευρώπη (πλην Ρωσίας) ήταν  η επεξεργασία του φυσικού αερίου. Περίπου το ~72% της παραγωγής προέρχεται από την διύλιση του αργού πετρελαίου.

H Νορβηγία βρίσκεται στην πρώτη θέση με συνολική παραγωγή 5,27 εκ. τόνους το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,65% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή της χώρας αυτής αντιπροσωπεύει το 21,76% της Ευρωπαϊκής παραγωγής (εξαιρουμένης της Ρωσίας) για το έτος αυτό. H Νορβηγία διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η σημαντική παραγωγική ικανότητα σε NGPL (Natural Gas Plant Liquids) και κλασματικής επεξεργασίας του φυσικού αερίου στη Νορβηγία, ιδίως στο Kårstø, είχε ως αποτέλεσμα το λιμάνι του Kårstø να καταστεί η τρίτη μεγαλύτερη μονάδα εξαγωγής LPG στον κόσμο. Το προπάνιο και το βουτάνιο που προέρχονται από το λιμάνι αυτό κινούνται με δεξαμενόπλοια σε προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, ενώ οι εξαγωγές υγροποιημένου πετρελαίου από τη Νορβηγία (LPG, μίγμα προπανίου και βουτανίου) συνεχίζουν να αυξάνονται, η παραγωγή αιθανίου  σταδιακά μειώνεται.

Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία & Γαλλία

Ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός για το 2015 υγροποιημένων αερίων του πετρελαίου στην Ευρώπη (πλην Ρωσίας) είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο τέλος του 2015 η παραγωγή LPG της χώρας ανήλθε σε 3,3 εκ. τόνους παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή της χώρας αντιπροσωπεύει περίπου το 13,62% επί του συνόλου στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει σε λειτουργία σήμερα 6 κύρια διυλιστήρια που καλύπτουν περίπου το 85% των εσωτερικών αναγκών της χώρας σε πετρελαιοειδή προϊόντα. Διαθέτει επίσης περίπου 50 τερματικούς σταθμούς και εκτεταμένο δίκτυο διανομής που τοποθετούν την χώρα σε κυρίαρχη θέση στον τομέα αυτό.

Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή στην Ολλανδία κατά περίπου 9,1%  μεταξύ των ετών 2014-2015 ξεπερνώντας τα 2 εκ. τόνους. Ωστόσο, σημαντική μείωση παρουσίασε η παραγωγή στην Γαλλία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που έπεσε στο 1,4 εκ. τόνους περίπου. Το ποσοστό μείωσης για την χώρα αυτή προσέγγισε το 30%.

Συνοψίζοντας επισημαίνεται ότι η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ολλανδία κατείχαν στο τέλος του 2015 ποσοστό ~ 55% της συνολικής παραγωγής LPG στον Ευρωπαϊκό χώρο. Το υπόλοιπο ποσοστό επιμερίζεται σε συνολικά 24 χώρες ως προκύπτει και από τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Παραγωγή Υγραερίου LPG στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Πίνακας Τιμών Επιπέδου Παραγωγής LPG στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Πίνακας Τιμών Επιπέδου Παραγωγής LPG στον Ευρωπαϊκό Χώρο

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΧΩΡΑ 2014 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015/2014 %
Νορβηγία 5137 5273 2,65%
Ηνωμένο Βασίλειο 3085 3301 7,00%
Γερμανία 2518 2656 5,48%
Ολλανδία 1915 2089 9,09%
Ιταλία 1628 1734 6,51%
Γαλλία 2044 1430 -30,04%
Ισπανία 1346 1404 4,31%
Τουρκία 698 889 27,36%
Βέλγιο 706 671 -4,96%
Ελλάδα 630 640 1,59%
Ρουμανία 560 549 -1,96%
Σουηδία 424 488 15,09%
Ουκρανία 443 421 -4,97%
Πολωνία 390 375 -3,85%
Αυστρια 245 260 6,12%
Κροατία 233 249 6,87%
Τσεχία 267 248 -7,12%
Φιλλανδία 288 246 -14,58%
Πορτογαλλία 445 243 -45,39%
Λιθουανία 218 230 5,50%
Ουγγαρία 166 155 -6,63%
Σλοβακία 126 140 11,11%
Ελβετία 185 130 -29,73%
Δανία 131 124 -5,34%
Σερβία 108 110 1,85%
Βουλγαρία 84 101 20,24%
Ιρλανδία 67 53 -20,90%
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 24 22 -8,33%

Εισαγωγές Υγραερίου

Εισαγωγές Υγραερίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ρωσία που είναι οι κύριοι παραγωγοί (μαζί με την Κίνα) Υγροποιημένων Αερίων Πετρελαίου αύξησαν την παραγωγή τους σε LPG από την επεξεργασία φυσικού αερίου και τις δυνατότητες εξαγωγής. Οι ΗΠΑ εξήγαγαν προς την Ευρώπη περισσότερους από 3,27 εκ.. τόνους το 2015 σε σχέση με 2,6 εκ. τόνους έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές LPG από την Ρωσία προς την Ευρώπη μεγιστοποιήθηκαν προσεγγίζοντας τα 6 εκ. τόνους τον χρόνο. Το πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ήταν η περαιτέρω διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών πηγών με θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού. Αυτή είναι μια τάση που αναμένουμε να συνεχιστεί και την επόμενη δεκαετία, καθώς οι χώρες παραγωγής φυσικού αερίου θα αυξήσουν την παραγωγή, θα ενισχύσουν την εξαγωγική τους ικανότητα και θα επωφεληθούν από την επέκταση του παγκόσμιου στόλου μεταφορών.

Το συνολικό ύψος των εισαγωγών LPG στον Ευρωπαϊκό χώρο (πλην Ρωσίας) το 2016 ανήλθαν συνολικά σε 27,26 εκ. τόνους. Το αντίστοιχο μέγεθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 21,32 εκ τόνοι που αντιπροσωπεύει το ~ 78,24% των συνολικών εισαγωγών στην Ευρώπη.

Η Ολλανδία – στην πρώτη θέση – , η Τουρκία , η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πολωνία είναι οι προορισμοί αντιπροσωπεύοντας από κοινού το 49,70 % των εισαγωγών στον Ευρωπαϊκό χώρο.Ολλανδία & Τουρκία οι μεγαλύτεροι εισαγείς υγραερίου

Οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία) έχουν αρχίσει να εισάγουν περισσότερο φυσικό αέριο από ό, τι εξάγουν συνολικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Ολλανδικών αρχών. Αυτό έρχεται  ως αποτέλεσμα των περικοπών παραγωγής στον τομέα του φυσικού αερίου του κοιτάσματος Groningen που είναι και  το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σήμερα το κοίτασμα αξιοποιείται περίπου στο μισό της δυναμικότητας του. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε σεισμική δραστηριότητα που παρουσιάσθηκε στην περιοχή.   Αναφέρεται  ότι η κρίσιμη καμπή ήρθε τον Μάιο του 2015 και σηματοδότησε την πρώτη παρατεταμένη χρονική περίοδο στην οποία η χώρα ήταν καθαρός εισαγωγέας φυσικού αερίου από τότε που άρχισε η εκμετάλλευση στο  Groningen στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές της Ολλανδίας σε LPG κατά την τελευταία δεκαετία (2007-2016) έχουν αυξηθεί κατά ~ 96,79%, η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών LPG μετά το Βέλγιο για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι εισαγωγές της χώρας σε αέριο προέρχονται κυρίως από τη Νορβηγία.

Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένων αερίων του πετρελαίου μετά την Ολλανδία. Οι εισαγωγές της χώρας το 2016 ανήλθαν σε 3,42 εκ. τόνους αντιπροσωπεύοντας το 12,54% των συνολικών εισαγωγών στον ευρωπαϊκό χώρο.  Οι εισαγωγές της χώρας σε LPG το 2016 παρουσίασαν  μικρή κάμψη κατά -1,39% σε σχέση με το 2015.

Αντίθετα, το 2015 οι εισαγωγές LPG στην Τουρκία αυξήθηκαν σημαντικά κατά 10,68% προσεγγίζοντας τα 3,45 εκ. τόνους. Οι εισαγωγές στην Τουρκία προήλθαν από διάφορες χώρες, όπως η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, το Καζακστάν, η Ρωσία, η Ελλάδα, η Γαλλία και  η Ουκρανία.

Εξαγωγές Υγραερίου

Εξαγωγές Υγραερίου

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LPG στην Ευρώπη είναι η Νορβηγία. Οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν το 2016 σε 6.347 ktoe παρουσιάζοντας την μέγιστη τιμή τους κατά την τελευταία δεκαετία.  Οι εξαγωγές της Νορβηγίας αυξήθηκαν κατά ~ 13% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Η πορεία αυτή της χώρας βασίζεται στο γεγονός της εξόρυξης φυσικού αερίου που διαθέτει και των μεταβολών που αυτή ακολουθεί. Είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η Νορβηγία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο μετά τη Ρωσία και το Κατάρ και ο έβδομος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου από το 2015. Σύμφωνα με το περιοδικό Oil & Gas, η Νορβηγία είχε 68 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Tcf) αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιανουαρίου 2016.

Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή στην Ολλανδία κατά περίπου 9,1%  μεταξύ των ετών 2014-2015,  ξεπερνώντας τα 2 εκ. τόνους.

Ωστόσο, σημαντική μείωση παρουσίασε η παραγωγή στην Γαλλία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που έπεσε στο 1,4 εκ. τόνους περίπου. Το ποσοστό μείωσης για την χώρα αυτή προσέγγισε το 30%.


Επιπλέον, οι εξαγωγές LPG της Τουρκίας  αυξήθηκαν κατά 76,83 τοις εκατό σε 14,8 χιλιάδες τόνους το Σεπτέμβριο 2017. Μεταξύ των χωρών που εισήγαγαν τις μεγαλύτερες ποσότητες LPG από την Τουρκία ήταν η Βουλγαρία, η Ελβετία, η Ρουμανία, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Σιγκαπούρη, οι ζώνες ελεύθερου εμπορίου της Τουρκίας, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) και η Τυνησία.

Κατανάλωση Υγραερίου

Η Αγορά υγραερίου στην Ευρώπη

HΕυρώπη παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές στον παγκόσμιο χώρο. To  2016 η κατανάλωση LPG στην Ευρώπη κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα ανερχόμενη σε περίπου ~ 25.159 εκ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου – Mtoe ,  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  Το μεγαλύτερο μέρος από την αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση του πετροχημικού τομέα. Ποσοστό περίπου 50% της παραγωγής LPG διοχετεύεται στην χημική βιομηχανία για την παραγωγή αιθυλενίου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά ψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (~ 26%).

Αντίστοιχη θετική πορεία παρουσίασε και η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, ανερχόμενη σε  ~ 18.031 εκ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου – Mtoe ,  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,96% για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.


Η ευρωπαϊκή βιομηχανία υγραερίου χαρακτηρίζεται από μια ολοκληρωμένη αλυσίδα διανομής. Ως εκ τούτου, μπορεί να διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη οπουδήποτε στην Ευρώπη, ακόμη και σε περιοχές που δεν καλύπτουν τα ενεργειακά δίκτυα. Ο δυναμισμός των επιχειρήσεων – μεγάλων πολυεθνικών ή ΜΜΕ – αποτελεί την αιτία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας του τομέα.

Σε μια περίοδο δεκαετιών, οι φορείς εκμετάλλευσης του τομέα έχουν συγκεντρώσει πληθώρα γνώσεων και εμπειριών, χωρίς ποτέ να παύσουν να επιδιώκουν υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ασφάλειας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία υγραερίου και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εμπειρίας. Η τεχνογνωσία αυτή αντικατοπτρίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητα της βιομηχανίας για τεχνική καινοτομία. Σημαντικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων ελαφρών μεταλλικών ή / και συνθετικών κυλίνδρων και την ανάπτυξη της τηλεμετρίας (συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης), τα οποία συνιστούν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης του υγραερίου.

Δείκτες ανάπτυξης για την αγορά υγραερίου στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή αγορά για τα υγροποιημένα αέρια πετρελαίου μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις κύριους τομείς. την θέρμανση (βιομηχανικός, εμπορικός και οικιακός τομέας), τον πετροχημικό τομέα και τον τομέα μεταφορών.

Η μεγαλύτερη ωστόσο ανάπτυξη της αγοράς υγραερίου προέρχεται από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.  Η χρήση του LPG στον τομέα θέρμανσης ανέκαμψε το 2015 μετά από δύο διαδοχικές πτώσεις της κατανάλωσης το 2013 και 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως στις κλιματολογικές συνθήκες παρά σε επιλογή των καταναλωτών να στραφούν σε άλλο καύσιμο.

Ο μεγαλύτερος καταναλωτής υγραερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 είναι η Ιταλία με 3.571,80 ktoe.  Ακολουθούν η Πολωνία (2.632,50 ktoe), η Γαλλία (1.972,20 ktoe) και η Γερμανία (1.606,90 ktoe). Η Ελληνική αγορά βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύοντας το 3,08% (και το 2,21 % στον Ευρωπαϊκό χώρο).

H Ακαθάριστη εσωτερική ενεργειακή κατανάλωση (Gross Inland Energy Consumption) στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών ανήλθε συνολικά το 2016 σε 1.640, 58 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe).

Το ποσοστό συμμετοχής του LPG στην Τελική ενεργειακή κατανάλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών – μελών παραμένει σχεδόν αμετάβλητο κατά τα τελευταία 10 χρόνια.  Το 2016 αυτό ανήλθε κατά μέσο όρο των κρατών μελών  στο 1,63 %.   Το αντίστοιχο ποσοστό μεριδίου για την Ελλάδα ανέρχεται για το ίδιο έτος σε 3,32%.


Πηγή προέλευσης δεδομένων: Eurostat – Complete energy balances – annual data

Οι χώρες που αξιοποιούν περισσότερο το LPG για την κάλυψη της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας είναι η Βουλγαρία με 5,63% κατατασόμενη στην πρώτη θέση. Στην δεύτερη θέση ακολουθεί η Πολωνία (3,95%) και στην τρίτη θέση η Πορτογαλία με 3,48%. Ειδικά για την Βουλγαρία η εκμετάλλευση του υγραερίου εντάθηκε μετά το 2003 μετά την θεσμοθέτηση της υγραεριοκίνησης (AutoGas). Στην ίδια χώρα το ποσοστό  LPG που αξιοποιείται σήμερα για το σκοπό αυτό υπερβαίνει το 70% των συνολικών ποσοτήτων που καταναλώνονται.

Μέσο ποσοστό κάλυψης Τελικής κατανάλωσης των χωρών από LPG

Τελική Κατανάλωση LPG το 2016 στην Ε.Ε. των 28 το 2016 (ktoe)

Κατανάλωση υγραερίου στον Ευρωπαϊκό χώρο

Στην Πολωνία το 2016 η συνολική κατανάλωση LPG ανήλθε σε 2,355 εκατομμύρια τόνους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2015 (2,245 εκ. τόνοι). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε θετική έκπληξη για την αγορά υγραερίου παρά τις δυσοίωνες  προβλέψεις.

Η αγορά υγραερίου της Πολωνίας αντιπροσωπεύει το 14,60% της συνολικής κατανάλωσης LPG και είναι η 2η μεγαλύτερη μετά από την Ιταλία. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα επίπεδα κατανάλωσης υγραερίου ήταν ελάχιστα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2009 για την χώρα. Το ποσοστό του υγραερίου που χρησιμοποιήθηκε για την αυτοκίνηση αυξήθηκε κατά 1,1% ανερχόμενο για το 2016 στο 76%.

Στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο ωστόσο ο μεγαλύτερος καταναλωτής υγραερίου για το 2016 είναι με μεγάλη απόσταση από τον 2ο η Τουρκία με 4.652,40 ktoe αφήνοντας την Ιταλία στην 2η θέση.

Την μικρότερη κατανάλωση για την ίδια γεωγραφική περιοχή παρουσιάζει η Ισλανδία με 2,20 ktoe.

Υγραέριο LPG

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.