Αγωγός Φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης

Το φυσικό αέριο διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης.  Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξάνεται με αξιοσημείωτο ρυθμό, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Και αυτή η ανάπτυξη πρόκειται να επιταχυνθεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις συνθήκες της αγοράς.

Είναι κυρίως αποτέλεσμα συντονισμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών Ενέργειας της Οξφόρδης (Oxford Institute for Energy Studies) , καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. , συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε συνδυασμό με τους νέους κανόνες για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, αυξάνουν το μερίδιο του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ζήτηση του Φυσικού αερίου

H ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 5% το περασμένο έτος. Είναι η τρίτη κατά σειρά ετήσια αύξηση στη σειρά, φθάνοντας τα 548 bcm.

Η ισχυρότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη αυξήθηκε ήδη σημαντικά κατά τη δεκαετία του 1990.

Το 2010 συμμετείχε κατά 25% στην ενεργειακή κατανάλωσης πριν μειωθεί στα επόμενα χρόνια. Η μείωση προκλήθηκε κυρίως λόγω των δυσχερειών της ασφάλειας εφοδιασμού από την Ρωσία. Ωστόσο, παρόλο που οι δυσκολίες αυτές δεν έχουν εκλείψει, το ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αερίου αυξάνεται εκ νέου λόγω της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H οδηγία της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές για το 2010, η οποία καθόρισε [highlight]τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και τα όρια εκπομπών για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής[/highlight], είχε σημαντικά αποτελέσματα σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση. Σημαντικότερο από αυτά είναι η υποκατάσταση του άνθρακα με το φυσικό αέριο.

Αν και ο άνθρακας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σήμερα το 20% του ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε., αυτό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Κύριος λόγος είναι οι αποφάσεις για τη σταδιακή εξάλειψη του άνθρακα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας (μέχρι το 2022) και του Ηνωμένου Βασιλείου (μέχρι το 2025).

Ταυτόχρονα, η διαφορά κόστους μεταξύ φυσικού αερίου, άνθρακα και πετρελαίου αυξάνεται. Το αποθεματικό σταθερότητας της αγοράς που εισήχθη στην πλέον πρόσφατη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών θα καταστήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη πιο δαπανηρή, σε πολλές περιπτώσεις, σε σχέση με την εισαγωγή της.

Και ενώ η πυρηνική ενέργεια παραμένει η φθηνότερη μορφή παραγωγής ισχύος μακροπρόθεσμα, οι πολιτικές αποφάσεις σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, περιορίζουν την χρήση της.

Ενεργειακός εφοδιασμός

Hαυξημένη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, σε βάρος του άνθρακα και των πυρηνικών, θα απαιτήσει εισαγωγές μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου. Ο προτιμώμενος προμηθευτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Νορβηγία. Με βάση ωστόσο τις πραγματικές συνθήκες είναι γεγονός ότι στο εγγύς μέλλον ο μεγαλύτερος προμηθευτής θα παραμείνει η Ρωσία.

Η Πολωνία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί περιορισμένες ποσότητες φυσικού αερίου και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εγχώριο άνθρακα. Η χώρα ανησυχεί για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της και την δυνατότητα ανταπόκρισης στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. που ευνοεί την χρήση φυσικού αερίου. Η Πολωνία είναι επίσης η χώρα που αντιδρά περισσότερο και παρεμποδίζει την έγκριση κατασκευής ενός προτεινόμενου νέου αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

HΕ.Ε. εξετάζει πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από τον Νότο. Στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή του έργου South Stream για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ε.Ε. από το Αζερμπαϊτζάν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επισημάνει τα οφέλη της μείωσης των εκπομπών από τη μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο. Ωστόσο αυτό έχει προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι αντιδρώντες ισχυρίζονται ότι οι νομοθέτες της ΕΕ είναι πολύ θετικοί στο φυσικό αέριο προωθώντας επενδύσεις σε νέα έργα που θα δεσμεύσουν την Ε.Ε. και θα προκαλέσουν την εξάρτηση της από το φυσικό αέριο για πολλά από τα επόμενα χρόνια. Λένε ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να επενδυθούν στην ανανεώσιμη ενέργεια και στη βελτίωση της απόδοσης.

Οι προοπτικές για το μέλλον

Η μελέτη του Ινστιτούτου της Οξφόρδης προβλέπει ένα νέο ενεργειακό τοπίο σε περίπου πέντε χρόνια. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα το φυσικό αέριο αναμένεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη. Οι φορείς χάραξης ενεργειακής πολιτικής και οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους κατά τον σχεδιασμό του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού τους.

Βιβλιογραφία & Αναφορές

  • Το παρόν άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση στην Ελληνική γλώσσα άρθρου που δημοσιεύθηκε στο Forbes στις 30.04.2018 με τίτλο “In Europe, Gas Is King” με συντάκτη τον κ. Dave Keating.
  • “The Role of Natural Gas, Renewables and Energy Efficiency in Decarbonisation in Germany: The need to complement renewables by decarbonized gas to meet the Paris targets” από τον κ. Ralf Dickel – Oxford Institute for Energy Studies

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Natural Gas

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.