Εξορυκτικό μηχάνημα

Η παγκόσμια παραγωγή άνθρακα

Η Παγκόσμια παραγωγή άνθρακα

Μεταξύ των διαθέσιμων ορυκτών ενεργειακών πόρων, τα κοιτάσματα των γαιανθράκων είναι τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.  Με ποσοστό συμμετοχής 26,2% στην παγκόσμια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση, ο άνθρακας ήταν για το 2016 η δεύτερη σημαντικότερη ενεργειακή πηγή μετά το αργό πετρέλαιο.

 

Τα επιβεβαιωμένα αποθέματα άνθρακα παγκοσμίως στο τέλος του 2016 ανέρχονταν σε 1.032 gigatonnes (Gt). Από αυτά 716 Gt αφορούν τους λιθάνθρακες ενώ ποσότητα 317 Gt τα λιγνιτικά κοιτάσματα. Οι πόροι άνθρακα παγκοσμίως είναι πολλές φορές μεγαλύτεροι από τα βεβαιωμένα αποθέματα άνθρακα. Οι παγκόσμιες πηγές άνθρακα ανήλθαν σε 17.708 Gt, ενώ οι συνολικοί πόροι λιγνίτη ανήλθαν σε 4.424 Gt.

Οι δέκα μεγαλύτερες χώρες παραγωγής άνθρακα για το 2016 είναι κατά σειρά η Κίνα, η Ινδία, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ινδονησία, η Ρωσία, η Νότιος Αφρική, η Γερμανία, η Πολωνία και το Καζακστάν. Τα επίπεδα παραγωγής των χωρών αυτών συνολικά αντιπροσωπεύουν το 90,38 % της παγκόσμιας παραγωγής άνθρακα για το 2016.

Ο πίνακας στην συνέχεια παρουσιάζει τα επίπεδα παραγωγής άνθρακα για τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. Αποτυπώνονται επίσης οι μέσες ετήσιες μεταβολές καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στην παγκόσμια παραγωγή.

Παγκόσμια παραγωγή άνθρακα


H παγκόσμια παραγωγή άνθρακα μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Το 2016 ανήλθε περίπου σε 7.281 Mt παρουσιάζοντας μείωση κατά ~ 6,1% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Σε απόλυτο μέγεθος η μείωση αυτή ανήλθε περίπου σε 458 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.  Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής από το 1990 έως και το 2016:

Η παραγωγή άνθρακα στην Κίνα

Παραγωγή άνθρακα στην Κίνα

H παραγωγή άνθρακα στην Κίνα παρουσίασε αυξητικές τάσεις από το 1980 και έφθασε το μέγιστο των 3.974 Gt το 2013. Οι επαρχίες Shanxi, της εσωτερικής Μογγολίας και της Shaanxi είναι οι κύριες περιοχές παραγωγής του άνθρακα στην Κίνα.  Αναμένεται επίσης το Xinjiang να γίνει ένας άλλος σημαντικός παραγωγός άνθρακα στο άμεσο μέλλον . Οι παραγόμενοι τύποι άνθρακα στην χώρα είναι κυρίως λιθάνθρακας χαμηλής ποιότητας και λιγνίτης. Η παραγωγή άνθρακα  αυξήθηκε ραγδαία τα προηγούμενα χρόνια.

H Κίνα αντιπροσωπεύει το 44% της παγκόσμιας παραγωγής άνθρακα και λιγνίτη. Η παραγωγή γαιανθράκων στην χώρα αυτή μειώθηκε το 2016 για τρίτη συνεχή χρονιά. Ειδικότερα, το 2016 η παραγωγή άνθρακα υποχώρησε μειούμενη κατά περίπου 320 εκατομμύρια τόνους ή ποσοστό ~ 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος [2] και ανήλθε συνολικά σε 3210 Mt. Η μείωση αυτή κατά κύριο λόγο οφείλεται στην μείωση παραγωγής άνθρακα στην Κίνα.   Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη συνολική παραγωγή της Νότιας Αφρικής, που είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα στον κόσμο.

Hβασική αιτία για την μειωμένη παραγωγή είναι η απόφαση της Κινέζικης κυβέρνησης για την εφαρμογή μέτρων στήριξης των εγχώριων τιμών παράλληλα με την διακοπή λειτουργίας των μη αποδοτικών ορυχείων. Επιπρόσθετα, η παραγωγή άνθρακα της χώρας επηρεάστηκε από τη νέα νομοθεσία που εφαρμόσθηκε από τον Απρίλιο του 2016 και  η οποία έχει μειώσει την παραγωγή ανθρακωρυχείων σε βάση 276 ημερών, σε σύγκριση με 330 ημέρες προηγουμένως [3].

Αναδιάρθρωση εσωτερικής αγοράς άνθρακα της Κίνας

Αναδιάρθρωση εσωτερικής αγοράς άνθρακα της Κίνας

Hello Κίνα τα τελευταία χρόνια προωθεί την αναδιάρθρωση στον τομέα βιομηχανίας του άνθρακα κυρίως κλείνοντας πολλά μικρά ορυχεία που παρουσιάζουν χαμηλή παραγωγικότητας ( < 90 kt/έτος) και σχετικά υψηλό δείκτη ατυχημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του China Coal Resource στο τέλος του 2015 υπήρχαν στην χώρα ~ 9.598 ορυχεία εξόρυξης άνθρακα. Από τα ορυχεία αυτά περισσότερα από το 50% εμφάνιζαν χαμηλή παραγωγικότητα, μικρότερης των 90.000 τόνων ανά έτος. Περίπου 2000 ορυχεία έκλεισαν μέσα στο 2016 και άλλα 1000 μέσα στο 2017.  Παρά το γεγονός αυτό, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων σύγχρονων μονάδων παραγωγής άνθρακα συνολικής εκτιμώμενης δυναμικότητας παραγωγής 1.2 Gt – 1.3 Gt οι οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Το βασικό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγής άνθρακα στην χώρα είναι η ανάγκη για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών και ιδιαίτερα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος αυξήθηκε μεταξύ των ετών 2010 – 2016 κατά ~ 42% από 4,228 TWh σε 5,990 TWh. Αν και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση του άνθρακα αυξήθηκε  από 3.224 TWh σε 3,906 TWh κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό συμμετοχής του στο ενεργειακό μείγμα μειώθηκε από 76% (2010) σε 65 % (2016) [1].

Στην Κίνα τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοσθεί διάφοροι κανονισμοί και μέτρα για τον έλεγχο και ρύθμιση του επιπέδου παραγωγής του άνθρακα. Στόχος είναι η σταθεροποίηση των τιμών του άνθρακα ατμοπαραγωγής στην εσωτερική αγορά στο επίπεδο των 80 – 90 $/t για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Οι τιμές αυτές για την εσωτερική αγορά της χώρας είναι αποδεκτές και επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς παραγωγής άνθρακα. Ωστόσο η αναδιάρθρωση της αγοράς στον τομέα βιομηχανίας άνθρακα της Κίνας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά του άνθρακα και τις τιμές αυτού.

Η παραγωγή άνθρακα στην Ινδία

Παραγωγή άνθρακα στην Ινδία

Από τις τρεις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς άνθρακα, μόνον η Ινδία παρουσίασε αύξηση του επιπέδου παραγωγής για το 2016 κατά ~ 3.66 % ανερχόμενης σε ~ 708 Mt. Εξ' αυτών ποσότητα 663 Mt αφορούν την παραγωγή λιθάνθρακα και η υπολειπόμενη τον λιγνίτη.

Την άνοιξη του 2015 η κυβέρνηση της χώρας παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για ανάπτυξη της αγοράς βιομηχανίας του άνθρακα στην χώρα. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων έθεσε ως στόχο την επίτευξη  συνολικής παραγωγής άνθρακα ~ 1.5 Gt μέχρι το 2020.

Παρά το γεγονός ότι η Ινδία κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αυξήσει την παραγωγή της και να βρεθεί στην δεύτερη θέση ξεπερνώντας τις ΗΠΑ, ο προαναφερόμενος στόχος για το 2020 εκτιμάται ότι ανέφικτος.

Η παραγωγή άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Hπαραγωγή άνθρακα μειώθηκε έντονα στις ΗΠΑ λόγω της μειωμένης εθνικής ζήτησης σε συνδυασμό με τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κύριοι παραγωγοί της. Τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους παραγωγούς που κατέθεσαν πτώχευση το 2016.

Στην τελευταία βραχυπρόθεσμη ενεργειακή πρόβλεψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,  η υπηρεσία πληροφοριών ενέργειας της χώρας (US Energy Information Administration) προβλέπει ότι η παραγωγή άνθρακα της χώρας θα μειωθεί κατά 2,7% ετησίως στα 751 Mt για το 2018 και θα παραμείνει σχετικά αμετάβλητη στα 752 Mt για το 2019.

Οφορέας αποδίδει την μείωση αυτή αφενός σε μείωση της κατανάλωσης άνθρακα στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής (640 Mt για το 2018 και 633 Mt για το 2019) και αφετέρου στην μείωση των εξαγωγών άνθρακα κατά 9% στα 88 Mt για το 2018 (85 Mt για το 2019).

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ, το μερίδιο του άνθρακα στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα αναμένεται να μειωθεί από 30,1% το 2017 σε 28,7% το 2018 και 28,5% το 2019. Αντίθετα, το ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα  αυξηθεί από 31,6% το 2017 σε 33,6% % το 2018 και 34,2% το 2019.

Hπαραγωγή άνθρακα στις ΗΠΑ ήταν έντονη από τη δεκαετία του 1990. Μέχρι το 2014  κυμάνθηκε πάνω ή κοντά στο  1 δισεκατομμύριο short tons ετησίως μέχρι το 2014.  Το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής παρουσιάσθηκε το 2008 (~ 1,17 Μsht). Ωστόσο, το 2015 και το 2016 το επίπεδο παραγωγής μειώθηκε δραματικά.

Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις της Υπηρεσίας Ενέργειας των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η παραγωγή άνθρακα ενδέχεται να πέσει κάτω από τα 600 Msht ετησίως, εάν εφαρμοσθεί το Σχέδιο Καθαρής Παραγωγής Ισχύος της προηγούμενης κυβέρνησης Obama (CPP – Clean Power Plan). Χωρίς την εφαρμογή του σχεδίου, η παραγωγή άνθρακα αναμένεται να παραμείνει σχετικά επίπεδη, στο επίπεδο των  800-900 Msht ετησίως έως το 2050.

Αναδιάρθρωση της αγοράς άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Hβιομηχανία άνθρακα είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με λίγους μεγάλους παραγωγούς.  Οι παραγωγοί αυτοί λειτουργούν κυρίως σε τέσσερις πολιτείες (Wyoming, Δυτική Βιρτζίνια, Κεντάκι και Ιλινόις).    Το 2015, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης άνθρακα ήταν υπεύθυνες για το 57% περίπου της παραγωγής στις ΗΠΑ. Βασικότερες εξ' αυτών είναι οι εταιρείες Peabody Energy Corp. με ποσοστό 19,6%  και της Arch Coal Inc. με ποσοστό 14,6% επί της συνολικής παραγωγής.

Το 2011 οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής άνθρακα προχώρησαν σε πολλές επιθετικές εξαγορές βασιζόμενες στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση της περιόδου εκείνης.

Ωστόσο, η μειωμένη ζήτηση άνθρακα της εσωτερικής αγοράς, οι χαμηλές τιμές του άνθρακα αλλά και η ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου κατέστησαν τα εγχειρήματα αυτά προβληματικά. Το φορτίο του χρέους και η υπερπαραγωγή άνθρακα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν ήταν βιώσιμη και οδήγησε στην πτώχευση πολλών επιχειρήσεων άνθρακα.

Τρεις από τους πέντε κορυφαίους παραγωγούς άνθρακα κατέθεσαν  αίτηση για την προστασία τους  από την πτώχευση, διαδικασία  που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015.  Οι εταιρείες αυτές ήταν η Alpha τον Αύγουστο του 2015, η Arch Coal τον Φεβρουάριο του 2016 και η Peabody τον Απρίλιο του 2016.

Άλλοι σημαντικοί παραγωγοί άνθρακα  όπως οι εταιρείες  Patriot Coal, η Walter Energy και η James River Coal έχουν επίσης καταθέσει πτώχευση. Συνολικά, περισσότεροι από 50 παραγωγοί άνθρακα έχουν καταθέσει πτώχευση τα τελευταία δύο χρόνια, με αναδιοργάνωση συνολικού χρέους ύψους 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Βιβλιογραφία & Αναφορές

  1. “Data and Developments Concerning German and Global Energy Supplies”, December 2017 by Federal Institute for Geosciences and Natural Resources,
  2. “Coal Information 2017” by International Energy Agency
  3. “Global Energy Statistical Yearbook 2017” by Enerdata
  4. «Annual Report 2016-2017» by Ministry of Coal, India
Η παραγωγή λιγνίτη στην Ελλάδα

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.