Κλιματικές Ζώνες της Ελληνικής Επικράτειας

Οι Κλιματικές Ζώνες της Ελληνικής Επικράτειας χρησιμοποιούνται σήμερα για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων.

Οι κλιματικές ζώνες στις οποίες διαιρείται η Ελληνική Επικράτεια είναι 4 και διαμορφώνονται με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους νομούς που ανήκουν σε κάθε ζώνη με σειρά κατάταξης από την θερμότερη (Ζώνη Α) στην ψυχρότερη (Ζώνη Δ) όπως καθορίζονται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) :

Πίνακας 1: Κλιματικές Ζώνες Ελληνικής Επικράτειας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ
Α Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθί- ου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζα- κύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύ- θηρα και νησιά Σαρωνικού (Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή)
Β Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σα- ρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αι- τωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας
Γ Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννί- νων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πι- ερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
Δ Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρι- νας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), Δράμας

Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα παραπάνω. Για την Δ ζώνη όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται στην ζώνη Δ. Στο τμήμα του νομού Αρκαδίας που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Γ και στο τμήμα του νομού Σερρών (ΒΑ τμήμα) που εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Δ, περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές που έχουν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων.

Διαφοροποιήσεις ως προς την μέχρι σήμερα ισχύουσα κατάσταση

Ο αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ επέφερε ορισμένες μεταβολές στην κατάταξη των περιοχών σε κλιματικές ζώνες και ειδικότερα:

  1. Ο νομός ΔΡΑΜΑΣ κατατάσσεται πλέον στην ΖΩΝΗ Δ αντί της ΖΩΝΗΣ Γ που υπαγόταν μέχρι σήμερα.
  2. Το Βορειοανατολικό Τμήμα του νομού ΣΕΡΡΩΝ κατατάσσεται πλέον στην ΖΩΝΗ Δ αντί της ΖΩΝΗΣ Γ που υπαγόταν μέχρι σήμερα ενώ οι υπόλοιπες περιοχές του νομού παραμένουν στην Ζώνη Γ.
  3. Τα νησιά του Σαρωνικού και τα Κύθηρα που ανήκουν στο Νομό Αττικής υπάγονται πλέον με το νέο Κανονισμό στην ΖΩΝΗ Α αντί της ΖΩΝΗΣ Β ως ίσχυε μέχρι σήμερα.
  4. Οι Σποράδες οι οποίες με βάση τον παλιό κανονισμό υπαγόταν στην ΖΩΝΗ Β στον νέο ΚΕΝΑΚ προφανώς εκ παραδρομής δεν αναφέρονται πουθενά (άρθρο 6 του ΚΕΝΑΚ 0 Πίνακας Β.2) Από την σχηματική ωστόσο αποτύπωση διαφαίνεται ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει.
  5. Η σχηματική γεωγραφική αποτύπωση των κλιματικών ζωνών για την Ελληνική παρουσιάζεται στο Σχήμα 1:

Κλιματικές Ζώνες Ελλάδας