Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Πορεία προγράμματος

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ – Πορεία προγράμματος

Συνεχίστηκε και την Τρίτη ομαλά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Συνολικά στις έξι Περιφέρειες έχουν ολοκληρωθεί 7.459 αιτήσεις. 3.821 ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν στοιχεία, χωρίς ακόμα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2.108 ωφελούμενοι, οι αιτήσεις των οποίων εκτιμάται ότι θα δεσμεύσουν το σύνολο των πόρων προς διάθεση (μετά και την απόφαση για διπλασιασμό του αρχικού προϋπολογισμού).  Ως  αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια ήταν να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων. Για τις υπόλοιπες πέντε Περιφέρειες η ηλεκτρονική πλατφόρμα [highlight]θα συνεχίσει να ενεργοποιείται καθημερινά, 8:00-20:00[/highlight], έως ότου δεσμευτεί το σύνολο των πόρων που τελικά θα διατεθούν.

Τα στοιχεία των μέχρι ήμερα 27/3/2018 υποβληθέντων αιτήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Σχετικά άρθρα:

[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”515″ order=”desc” orderby=”modified”]

[hr]

Πηγή: ΥΠΕΚΑ – Γραφείο τύπου

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”double” divider_color=”#df1339″ size=”6″]

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ - Υποβολή Αιτήσεων
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – Υποβολή Αιτήσεων

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”18″ align=”left”]Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ – Υποβολή Αιτήσεων[/su_heading]

Ξεκινά στις 08.03.2018 η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ.

Οι αιτήσεις [highlight]θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά[/highlight] μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης: https://exoikonomisi.ypen.gr.   

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος. Στην πλατφόρμα θα ελέγχεται αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.  Η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Επίσης λειτουργεί Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) με τηλ: 210.3000.877 και email: infoekoii@etean.com.gr

Για το πρόγραμμα μπορείτε να ενημερωθείτε στην διεύθυνση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ . Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να έχετε πρόσβαση και στον οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Εντυπα Σύνταξης και Υποβολής Πρότασης[/su_heading]

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Εντυπο Πρότασης Παρεμβασεων

4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα

4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα

5Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ_Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης

5Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης

5Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΓ_Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερισμα

7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμερισμα

8.A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A YΔ αναδόχου έργου

8.B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β YΔ προμηθευτή υλικών

8.Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ κοινή YΔ προμηθευτή – αναδόχου

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ_YΔ χρήσης ακινήτου

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_de minimis

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης – Βηματα – Ελεγχοι

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗΣ

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

Στις 08/02/2018 υπεγράφη  η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», η οποία περιλαμβάνει και τον οδηγό εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών παρέδωσε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ως προς την εξυπηρέτηση των αιτήσεων με βάση την απόλυτη χρονική σειρά υποβολής.

Οι διαδικασία σύνδεσης των τραπεζών με το πληροφοριακό σύστημα θα ξεκινήσει σταδιακά από τις 15 Φεβρουαρίου και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Τομείς παρέμβασης[/su_heading]

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

Επιλέξιμη είναι μία κατοικία εφόσον:

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες:

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι οι νέες κατηγορίες προστίθενται βάση των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων των ωφελούμενων. Προτεραιότητα δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, [highlight]δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου.[/highlight]

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων[/su_heading]

Σημαντική καινοτομία  που εισάγει το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», είναι η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνεπώς η λήψη
δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος. Στην πλατφόρμα θα ελέγχεται αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.  Η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους
ικανότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Επιλέξιμες Παρεμβάσεις[/su_heading]

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει :

[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]  Να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]  Να επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
[icon name=”arrow-right” class=”” unprefixed_class=””]  Να επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Στο νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση τους έως ότου καλυφθούν τα προβλεπόμενα κεφάλαια του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια.

[su_heading style=”modern-2-orange” size=”16″ align=”left”]Χρήσιμες Συνδέσεις[/su_heading]

  1. Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονόμησης Κατ' Οικον ΙΙΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2018

Εναρξη λειτουργίας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» στο τηλέφωνο 210.3000.877

[su_divider text=”Αρχή της σελίδας” style=”dotted”]