Ενεργειακή Απόδοση

Τροποποίηση του Νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α’/42/19.02.2013)

Νόμος 4602/2019

Mε το Νόμο 4602/2019 (ΦΕΚ Α’/45/09.03.2019) που αφορά : “Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις” και τέθηκε σε ισχύ από τις 09/03/2019 επέρχεται σειρά μεταβολών στις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να πληρούν τα νέα κτίρια στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(α) Από τΙς  01/01/2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Για τα νέα κτίρια που είναι ιδιοκτησία του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και προορίζονται για στέγαση υπηρεσιών του, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 01/01/2019. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα και οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.

( Η υποχρέωση αυτή προκύπτει με βάση το άρθρο 70 παρ. 1 Νόμος 4602/2019 το οποίο τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α’/42/19.02.2013)

(β) Η προαναφερόμενη υποχρέωση σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου ή η απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή απαιτεί προαπαιτούμενο για την έκδοση κάθε νέας οικοδομικής άδειας από την 01/01/2020. Για την έκδοση της απαιτείται πλέον η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μελέτη αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

( Η υποχρέωση αυτή προκύπτει με βάση το άρθρο 70, παρ. 2 Νόμος 4602/2019 το οποίο τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α’/42/19.02.2013)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Επιβάλλεται πλέον ο ορισμός Ενεργειακού Υπευθύνου Κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ.1 του Ν. 4602/2019 για τα κτίρια του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Ο νέος Νόμος 4602/2019 ορίζει ότι Η διαδικασία ορισμού καθώς και τα τυπικά προσόντα θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο με απόφαση του αρμόδιου  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

( Η υποχρέωση αυτή προκύπτει με βάση το άρθρο 71, παρ. 1 του Ν. 4602/2019 το οποίο τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’/143/09.11.2015)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ο νέος νόμος Νόμος 4602/2019 καταργεί τα κατώτερα όρια ηλεκτρικής ( 22 kW) και Θερμικής ισχύος (50 kW) για την Κατηγορία ελέγχων Α’ ως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 του Ν.4342/2015. Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τ.μ.) και επαγγελματικά εργαστήρια με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερμική τα πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

( Η υποχρέωση αυτή προκύπτει με βάση το άρθρο 71, παρ. 2 του Ν. 4602/2019 το οποίο τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α’/14/09.11.2015)

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.