Ηλεκτρική Ενέργεια - EU-28

Ηλεκτρική Ενέργεια – Εξέλιξη τιμών οικιακών καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

H ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά βασίζεται στηn μεσαία συνήθη ζώνη κατανάλωσης των νοικοκυριών. H  με ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την ζώνη αυτή λαμβάνεται  μεταξύ 2 500 και 5 000 kWh ετησίως. [highlight]Το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεσαίους οικιακούς καταναλωτές[/highlight]  κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 παρουσιάζεται στην  Δανία με 0,308 €/kWh,  ήτοι κατά 50,15% αυξημένο συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU-28. Ακολουθούν οι Γερμανία και το Βέλγιο με 0,298 €/kWh και 0,275  €/kWh αντίστοιχα.   Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2016 στην 11η θέση με 0,172 €/kWh μειωμένο κατά 16,10% από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές εντοπίζονται  στη Βουλγαρία, ενώ οι επόμενες χαμηλότερες τιμές αναφέρθηκαν για την Ουγγαρία και Λιθουανία.  Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών ήταν ακόμη χαμηλότερες στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Αλβανία, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο.

Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ των 28  ανήλθε σε  0,205 ευρώ ανά kWh κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας ανεπαίσθητη μείωση κατά 2,38%.  Αντίθετα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για το 2016 αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά 16,71% στο Βέλγιο συγκριτικά με τα επίπεδα του 2015. Για την Ελλάδα το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας το 2016 παρουσίασε ελάχιστη μείωση για τους οικιακούς καταναλωτές κατά -2,38% σε σχέση με τα επίπεδα του 2015.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά  κατά το 2016 παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και σημαντικές αποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28.  Ενδεικτικά σημειώνεται ότι   οι καταναλωτές στη Δανία (0,308 ευρώ ανά kWh)  πληρώνουν την ηλεκτρική ενέργεια   3,3 φορές  ακριβότερα από ότι στη Βουλγαρία (0,094 ευρώ ανά kWh).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές παρατηρήθηκε στο  Βέλγιο (16,71%)  μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2015 και του δεύτερου εξάμηνου του 2016. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες μειώσεις της τιμής για την ίδια περίοδο εμφανίσθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 16,12%, την Ολλανδία κατά 13,76% και την Κύπρο κατά 11,81%.

Στα προαναφερόμενα οικονομικά μεγέθη συμπεριλαμβάνονται φόροι και εισφορές.

Παρά το γεγονός ότι η ετήσια μεταβολή της τιμής για την ηλεκτρική οικιακή ενέργεια το τελευταίο έτος παρέμεινε για την Ευρωζώνη σχετικά σταθερή, εν τούτοις την τελευταία δεκαετία (2007 – 2016) αυξήθηκε συνολικά κατά 31,33%.  Τα τελευταία δε πέντε χρόνια η αύξηση αυτή ανήλθε σε 11,21%. 

[visualizer id=”3511″] 

 

[hr]

Προέλευση δεδομένων: Eurostat
Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2017