Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2008) της 5ης Μαρτίου 2008

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2008) της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά µε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική ∆ηµοκρατία δικαιωµάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε.

Συνοπτικό περιεχόμενο της απόφασης

Με την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή επιτροπή διαπιστώνει την  παραχώρηση εκ μέρους του Ελληνικού δημοσίου και τη διατήρηση σε ισχύ οιονεί µονοπωλιακών δικαιωµάτων που παρέχουν στην ∆ΕΗ προνοµιακή πρόσβαση στην εκµετάλλευση λιγνίτη. Kατ’ επέκταση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση τον λιγνίτη. 

Κατά την άποψη της επιτροπής η Ελληνική ∆ηµοκρατία διασφάλισε την προνοµιακή πρόσβαση της ∆ΕΗ στο φθηνότερο διαθέσιµο καύσιµο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Aυτό επέτρεψε στην ΔΕΗ να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την επιτροπή το επίπεδο αυτό δεν απείχε πολύ από το µονοπώλιο. Συνέπεια ήταν ο αποκλεισµός ή η παρακώλυση της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά.

Με τον τρόπο αυτό, η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέσχε στη ∆ΕΗ τη δυνατότητα να προασπίσει την οιονεί µονοπωλιακή θέση της στην αγορά.  Και αυτό σε αντίθεση με την απελευθέρωση της αγοράς χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση και η ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της στην εν λόγω αγορά.

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή με την Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2008) κάλεσε το Ελληνικό δημόσιο  να την  ενηµερώσει εντός διµήνου από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, σχετικά µε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει µε σκοπό τη διόρθωση των δυσµενών για τον ανταγωνισµό συνεπειών της προαναφερόμενης κατάστασης.

Η Επιτροπή με την Aπόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2008) επισήμανε επίσης την έλλειψη προοπτικής εισόδου ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά. Σημείωσε επίσης το ιδιαιτέρως χαμηλό ποσοστό εισαγωγών, γεγονός που δεν επαρκούσε για την άσκηση ουσιαστικής ανταγωνιστικής πίεσης.

Τα διορθωτικά μέτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη των προνομίων που έχουν δημιουργηθεί.  Ειδικότερα αφορούν τα ειδικά δικαιώματα πρόσβασης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, ορίζουν ότι η ΔΕΗ θα προβεί σε αποεπένδυση για τις μονάδες της Μελίτης  και τις μονάδες Μεγαλόπολης 3 και 4 που τροφοδοτούνται με λιγνίτη. Συμπεριλαμβάνεται και η αδειοδοτημένη μονάδα Μελίτη 2. Η αποεπένδυση θα περιλαμβάνει επίσης τους αναγκαίους εργαζομένους και τα αντίστοιχα ορυχεία λιγνίτη.

Η Ελληνική πολιτεία συμμορφώθηκε με το προαναφερόμενο πλαίσιο με την ψήφιση του νόμου  4533/2018 (ΦΕΚ Α’/75/27.04.2018) από τις 27 Απριλίου του 2018.

Υποβάλλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Αξιολογήστε το άρθρο

[site_reviews_form]