ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τηλεθέρμανση Φλώρινας
Τηλεθέρμανση Δήμου Αλεξανδρούπολης
Απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων και ελέγχου

Απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων και ελέγχου - Smart metering and control

λειτουργία των έξυπνων ενεργειακών δικτύων απαιτεί σήμερα  την εκτεταμένη  ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων  μεταξύ των  διασυνδεδεμένων…