Προώθηση της ζήτησης για βιώσιμες ενεργειακές δεξιότητες στον κτιριακό τομέα

HORIZON 2020 Ενεργειακή απόδοση 2018 – 2020

Πρόγραμμα HORIZON 2020
 • Αναγνωριστικό πρόσκλησης :
 • Θεματική ενότητα :
 • Έναρξη υποβολής προτάσεων :
 • Καταληκτική ημερομηνία :
 • LC-SC3-B4E-2-2020
 • Building a low-carbon, climate-resilient future (LC)
 • 05/02/2020
 • 10/09/2020
0Εβδομάδες0Ημέρες0Ωρες0Λεπτά0Δευτερόλεπτα

Στόχος της πρόσκλησης

Αποτελεί η αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων επαγγελματιών στον κτιριακό τομέα. Περιλαμβάνεται όλη η αλυσίδα σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων. (π.χ. αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας και βιοτέχνες.  Συμπεριλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι και τα άλλα επαγγέλματα του οικοδομικού τομέα).  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η προσφυγή σε εξειδικευμένους επαγγελματίες για ανακαινίσεις και νέες κατασκευές κτιρίων καθώς και λύσεις περιφερειακής κλίμακας θα πρέπει να γίνει ελκυστικότερη και ευκολότερη για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες σπιτιών.

Αντικείμενο υποβαλλόμενων προτάσεων

Το επίκεντρο των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πρέπει να είναι η άμεση τόνωση της ζήτησης για ενεργειακές δεξιότητες στον τομέα των κατασκευών. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη, την κλιμάκωση και / ή τον συνδυασμό ενός συνόλου εργαλείων και πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα:

 • Ανάπτυξη ή και βελτίωση εργαλείων

  Ανάπτυξη ή και βελτίωση εργαλείων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των ενεργειακών δεξιοτήτων και πιστοποίησης προσόντων στον οικοδομικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • ανάπτυξη μητρώων βέλτιστων ενεργειακών δεξιοτήτων και πιστοποίησης των επαγγελματιών του κλάδου σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, στήριξη τους για την ανάληψή εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • κινητές εφαρμογές που διευκολύνουν τη σύγκριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των επαγγελματιών μεταξύ των χωρών (π.χ. επιτρέποντας την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων).
 • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες

  Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες που ευαισθητοποιούν τους ιδιοκτήτες κατοικιών και των κτιρίων καθώς και τους ενοικιαστές σχετικά με τα οφέλη των βιώσιμων ενεργειακών δεξιοτήτων. Παράλληλα, παρέχουν οικονομικά κίνητρα για ανακαινίσεις και νέες κατασκευές που πραγματοποιούνται με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου.

 • Υποστήριξη των δημόσιων αρχών

  Υποστήριξη των δημόσιων αρχών για την ανάπτυξη νέων νομοθετικών πλαισίων, π.χ. απαιτήσεις για ειδικευμένους επαγγελματίες στις δημόσιες συμβάσεις,

 • Συμπράξεις με παραγωγούς και λιανοπωλητές προϊόντων του τομέα των κατασκευών

  Συμπράξεις με παραγωγούς και λιανοπωλητές προϊόντων του τομέα των κατασκευών (π.χ. καταστήματα DIY) για την ευαισθητοποίηση των πωλήσεων και των καταναλωτών σχετικά με τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, τους εξειδικευμένους επαγγελματίες και τις ορθές πρακτικές σε νέες κατασκευές και ανακαινίσεις.

 • Πρωτοβουλίες κατάρτισης

  Πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων / εκπαίδευσης και ενεργειακής απόδοσης / ποιότητας κατασκευής π.χ. εργαλεία που δείχνουν τη μείωση του χάσματος απόδοσης του κτιρίου ως αποτέλεσμα της αύξησης της ποιότητας των έργων.

Oι προτάσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του συνόλου των επαγγελμάτων και βιοτεχνιών που εμπλέκονται στον οικοδομικό τομέα. Μπορούν ωστόσο να εξετάσουν ολόκληρη την αλυσίδα σχεδιασμού (π.χ. κατασκευαστές). Εάν η πρόταση αφορά συγκεκριμένα το σχεδιασμό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κύκλοι ζωής υλικών και η ενσωματωμένη ενέργεια.

Πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στα πολλαπλά οφέλη της ενεργειακής απόδοσης. Συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της εκτίμησης των αναγκών του τελικού χρήστη, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμική και οπτική άνεση, ακουστική, ποιότητα ατμόσφαιρας κλπ.) καθώς και η βελτιωμένη λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου.

Note

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις που ζητούν συνεισφορά από την ΕΕ ύψους μεταξύ 0,5 και 1 εκατομμυρίου θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στους στόχους της συγκεκριμένης πρόκλησης. Εντούτοις, αυτό δεν αποκλείει την υποβολή και την επιλογή προτάσεων που ζητούν άλλα ποσά.

Υποβάλετε το σχόλιο ή τις παρατηρήσεις σας

Εισαγάγετε το email σας, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας δελτίο