Στόχος των συντακτών είναι η παρουσίαση μέσα από τις σελίδες και το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα επιδιώκεται η παρουσίαση   χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θεματικών δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Τέλος και μέσα από τις σελίδες μας θα παρουσιάζονται καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης διεθνώς, συμβάλλοντας στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συμβολή των επισκεπτών μέσα από την διατύπωση των προσωπικών τους απόψεων είναι για εμάς ιδιαίτερα επιθυμητή και σεβαστή.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου είναι απόλυτα ανεξάρτητη, στηριζόμενη στο προσωπικό ενδιαφέρον και κίνητρα των συντακτών της και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα ούτε αποσκοπεί στην εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου.

Με εκτίμηση

Πανούσης Βασίλειος