Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή

Αέρια του Θερμοκηπίου

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ηλιακή ενέργειαΑιολική ενέργειαΓεωθερμίαΒιομάζα

Κατανεμημένη Ενέργεια

ΤηλεθέρμανσηΤηλεψύξη
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη - ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

Συμπαραγωγή

Η σημασία και ο ρόλος της ενέργειας

H ενέργεια είναι σήμερα καθοριστικός παράγοντας και κινητήριος μοχλός κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι καινοτόμες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και η εφαρμογή τους αποτελεί το αντικείμενο της ιστοσελίδας αυτής. Ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων και η ανάγκη προστασίας  του περιβάλλοντος, επιβάλλουν την ορθολογική αξιοποίηση τους.

Βασικοί στόχοι αποτελούν η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,  η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και η ενεργειακή βιωσιμότητα. Παράλληλα, η διασφάλιση της μέγιστης  δυνατής ενεργειακής απόδοσης  ελαχιστοποιεί τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέση την ενεργειακή αποδοτικότητα ως πρωταρχικό στόχο, κινούμενη στους άξονες μείωσης του ενεργειακού κόστους, προστασίας του περιβάλλοντος με αξιοποίηση φιλικότερων προς αυτό μορφών ενέργειας και της διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας.

Κλιματική αλλαγή

HΕΕ έχει θέσει ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2020, το 2030 και το 2050.

Η ενεργειακή απόδοση  θεωρείται πλέον ως η περισσότερο διαθέσιμη πηγή ενέργειας παγκοσμίως. Η προτεραιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών στην ενεργειακή απόδοση, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η πιο φθηνή και καθαρή πηγή ενέργειας είναι η ενέργεια που δεν χρειάζεται να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί.

Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ολόκληρο το σύστημα ενέργειας.  Ζητούμενο αποτελεί η ενεργή διαχείριση της ζήτησης, με στόχο την μείωση κατανάλωσης ενέργειας. η επίτευξη της ανταγωνιστικότητας και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Hενημέρωση των πρόσφατων εξελίξεων στο θεσμικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ο τρόπος που αυτές μας επηρεάζουν αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές  είναι ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα παρουσιάζονται διαχρονικά στις σελίδες του παρόντος ιστοτοπου.

ΓΙΑ ΤΟ 2020

 • Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

  Mείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Συμμετοχή  σε ποσοστό του 20% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  στην τελική ενεργειακή κατανάλωση.

 • Ενεργειακή Απόδοση

  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.

ΓΙΑ ΤΟ 2030

 • Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

  Mείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Αντληση τουλάχιστον του 27% της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Ενεργειακή Απόδοση

  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27 – 30 %.

 • Ηλεκτρική Ενέργεια

  Διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15%. Το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ πρέπει να μπορεί να μεταφέρεται από και προς άλλες χώρες της ΕΕ.

ΓΙΑ ΤΟ 2050

 • Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου

  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη & Υλικό τεκμηρίωσης

Με την  εγγραφή σας στον ιστότοπο μας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και συνεχή ενημέρωση σε θέματα του ενεργειακού τομέα που ενδιαφέρουν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Ενημερωτικά Δελτία

 • Επειδεικτικά Εργα

 • Αναφορές & Μελέτες

 • Στατιστικά Δεδομένα

 • Τεχνικές Οδηγίες

Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αποδοτικότητα

Στόχος των συντακτών είναι η παρουσίαση μέσα από τις σελίδες και το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα επιδιώκεται η παρουσίαση   χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θεματικών δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

Τέλος και μέσα από τις σελίδες μας θα παρουσιάζονται καινοτόμες δράσεις και εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης διεθνώς, συμβάλλοντας στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις.  με Ιδιαίτερη έμφαση  και βαρύτητα δίνεται στις τεχνολογίες  συμπαραγωγής, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συμβολή των επισκεπτών μέσα από την διατύπωση των προσωπικών τους απόψεων είναι για εμάς ιδιαίτερα επιθυμητή και σεβαστή.

Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ηλιακή, Αιολική, Υάτινη ενέργεια, Βιοενέργεια & Γεωθερμία

Ηλιακή Ενέργεια

Ηλιακή Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια

Βιοενέργεια

Βιοενέργεια

Βιομάζα

Υγροηλεκτρική

Υγροηλεκτρική

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ενεργειακή Απόδοση

Ενεργειακή Απόδοση

Ορυκτά Καύσιμα

Ανθρακας, Πετρέλαιο, Υγραέριο & Φυσικό αέριο

Ανθρακας

Ανθρακας

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο

Καύσιμα - Πετρελαιοειδή

Καύσιμα – Πετρελαιοειδή

Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης

Υγραέριο

Υγραέριο

Η αγορά υγραερίου

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ηλεκτρική Ενέργεια

Ενεργειακή Απόδοση

Ενεργειακή Απόδοση

Η Τηλεθέρμανση στην Ελλάδα

Η τηλεθέρμανση Κοζάνης αποτελεί το μεγαλύτερο εγκατεστημένο δίκτυο απομακρυσμένης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η θερμική ενέργεια παρέχεται για την θέρμανση εσωτερικών χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ξεκίνησε την λειτουργία της  κατά την χειμερινή περίοδο 1993 – 1994 με την αρχική περίοδο ως πιλοτική με την σύνδεση 360 κτιρίων. Λειτουργεί ως εσωτερική διεύθυνση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Τηλεθέρμανση ΚοζάνηςΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣΤηλεθέρμανση Κοζάνης